Minister Eric Wiebes laat een externe partij onderzoek doen naar de verschillen tussen de waardedalingsregeling van de NAM en het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Hij hoopt in maart volgend jaar meer duidelijkheid te hebben.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind november werd het verschil tussen de twee waardedalingsregelingen besproken tijdens een vragenuur in de Tweede Kamer. Minister Wiebes vroeg Kamerleden hem concrete voorbeelden van die ongelijkheid te laten zien.

115 reacties op oproep Wiebes

Aan die oproep hebben de Kamerleden gehoor gegeven. „Inmiddels heb ik voldoende signalen ontvangen over dit onderwerp, circa 115.”

Een extern onderzoeksbureau gaat nu steekproefsgewijs kijken hoe groot de verschillen tussen de twee waardedalingsregelingen zijn en waar die door worden veroorzaakt. Wiebes wil op die manier antwoord kunnen geven op de vraag of bewoners recht is gedaan. Pas daarna wordt gekeken of de minister vervolgacties moet ondernemen. Hij belooft dat in dat geval ook bewoners die geen signaal hebben doorgegeven aan de Tweede Kamer niet buiten de boot vallen.

De discussie over de regeling is volgens minister Wiebes een worsteling. Tot dit jaar hebben ongeveer 5.000 huishoudens een vergoeding van de NAM gekregen voor de waardedaling van hun huis. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is onlangs gestart met een regeling om de waardedaling van zo’n 120.000 huizen te vergoeden. Er zijn signalen dat de vergoeding van IMG hoger is dan die van de NAM, maar de mensen die het aanbod van de NAM hebben geaccepteerd hebben juridisch gezien geen recht op het verschil.

Commissie Bijzondere Situaties

Wiebes schrijft in de brief ook over de Commissie Bijzonder Situaties (CBS), een vangnet voor mensen die door de aardbevingen in schrijnende situaties zijn terechtgekomen. Denk aan inwoners die kampen met een stapeling van problemen (bijvoorbeeld medisch of financieel) bij wie de aardbevingsproblemen van het huis de druppel worden die de emmer doet overlopen.

De NAM financierde de regelingen van de CBS, maar omdat het Rijk wil dat de NAM op afstand wordt gezet is dat vanaf volgend jaar niet langer het geval. De CBS wordt voortaan gefinancierd vanuit de provincie, die hiervoor voor de eerste anderhalf jaar 4,5 miljoen euro krijgt van het Rijk.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen