Wiebes wil van 'm af maar Leendert Klaassen wil blijven: 'Ik ben nog niet klaar in Groningen'

Leendert Klaassen. Foto: Duncan Wijting

Minister Wiebes mag dan van 'm af willen, maar Leendert Klaassen, de Onafhankelijk Raadsman gaswinning Groningen, is nog niet klaar in het aardbevingsgebied.

Klaassen vindt dat zijn bureau meer is dan een meldpunt voor klachten. ,,We helpen mensen die vastgelopen zijn in het gasdossier. Helaas zijn dat er heel erg veel.’’

Deze week verklaarde minister Eric Wiebes in de Tweede Kamer dat hij af wil van de Onafhankelijke Raadsman. Hij vindt dat gedupeerden die het oneens zijn met de gang van zaken rond schadeherstel en versterking zich net zo goed kunnen melden bij de Nationale Ombudsman.

Meer dan een klachtenprocedure

Klaassen: ,,De Onafhankelijke Raadsman is meer dan een klachtenprocedure. We bemiddelen in situaties waarin mensen geen kant meer op kunnen. Ieder half jaar schrijven we op wat er leeft en signaleren we wat er mis gaat. De Nationale Ombudsman verricht goed werk, maar staat meer op afstand. Hij doet niet wat ik doe.’’

Volgens Klaassen heeft de minister nog niet meegedeeld dat het einde oefening is. ,,Niet in zulke klare taal. Hij weet al maanden dat ik ons bureau in stand wil houden.’’

Onafhankelijke Raadsman versus dure advocaten NAM

De Tweede Kamer vindt dat Klaassen moet blijven zolang de NAM die dure advocaten kan inzetten, nog betrokken is bij het proces van versterking. De overheid neemt de versterking over, maar zover is het nog niet. Behoud van een Onafhankelijke Raadsman die het opneemt voor mensen die zich geen kostbare juridische steun kunnen veroorloven, is volgens SP, CDA, GroenLinks en PvdA belangrijk.

Klaassen: ,,Dat is geen rare suggestie. Ik verwacht daarover nog wel een gesprek met minister Wiebes. Eén ding weet ik wel. Er is hier nog genoeg te doen.’’

In nieuwe wet is het over en uit

In de nieuwe Tijdelijke Wet Groningen is echter geen plaats meer voor de Onafhankelijke Raadsman. Als een meerderheid in de Tweede Kamer de wet onveranderd aanneemt, is het over en uit. Wiebes kreeg in de Kamer kritiek op zijn besluit. Op tafel ligt een motie waarin hem wordt opgedragen de Onafhankelijke Raadsman in de wet op te nemen.

Susan Top: Hij heeft veel bewoners geholpen

Susan Top van het Groninger Gasberaad zegt dat instituten niet moeten blijven bestaan, om maar te blijven bestaan. ,,Maar de Onafhankelijke Raadsman heeft afgelopen jaren veel kennis, ervaring en een netwerk opgebouwd. Daarmee zijn veel bewoners geholpen. Daarnaast bundelde hij zijn ervaring regelmatig in adviesrapporten, waar hij patronen signaleerde en aanbevelingen doet. Dat was nuttig.’’

Top sluit niet op dat er een moment komt waarop de Onafhankelijke Raadsman afscheid kan nemen.

,,Als het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen straks gaat functioneren zoals wij allemaal hopen, zullen er bij de raadsman vanzelf significant minder gevallen gemeld worden en gaan wij ervan uit dat hij zelf tot de conclusie komt dat op dat onderdeel de hulpconstructie kan vervallen. Wat is erop tegen om dat advies af te wachten? Zolang dat er niet is, biedt de raadsman comfort aan de gedupeerden. Laten we dat beetje comfort wat er is koesteren.’’

Provincie Groningen blijft stil

Het provinciebestuur van Groningen kan de vraag of de Onafhankelijke Raadsman moet blijven nog niet beantwoorden. Een woordvoerder laat weten dat Gedeputeerde Staten het daar nog niet over hebben gehad.

menu