Wierden en Borgen sloopt honderd huurhuizen Bedum

De Zeehelden- en Professorenbuurt in Bedum vestigde in september met de Lichtweek aandacht op de problematiek van de woningen. Foto: Kees van de Veen

bedum Woningstichting Wierden en Borgen heeft een voorlopig plan voor de aanpak van tweehonderd huurwoningen in Bedum. De helft maakt plaats voor nieuwbouw. De rest wordt gerenoveerd of ondergaat regulier onderhoud.

Klachten over de staat van de huurwoningen zijn er al heel lang. De oude huizen kampen met tocht, vocht en schimmel en dat veroorzaakt gezondheidsklachten.

Bewoners hebben meerdere keren bij woningstichting en gemeente aan de bel getrokken. De aanpak werd echter vertraagd omdat de woningen ook versterkt moeten worden. Wierden en Borgen wil daar niet meer op wachten en ontwikkelde zelf plannen.

Er is onderzoek gedaan naar de technische staat van de woningen in Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt in Bedum. Daarnaast is gekeken naar ontwikkelingen als krimp, vergrijzing, duurzaamheid en aardbevingsproblematiek.

Aanvullend zijn diverse gesprekken gevoerd met huurders, Huurdersplatform Bedum - Ten Boer en gemeente Het Hogeland.

Op basis daarvan zijn de drie scenario’s ontwikkeld: sloop/nieuwbouw, renovatie of regulier onderhoud. Voor alle straten is een voorlopig plan geschetst. Daarin wordt rekening gehouden met sloop en nieuwbouw van honderd woningen. Nog eens ruim zeventig kunnen met een renovatie weer toekomstbestendig worden gemaakt.

De bewoners zijn per brief geïnformeerd over het voorlopige scenario voor hun woning. Daarnaast staan drie informatieavonden gepland, op 21, 22 en 23 januari.

Wierden en Borgen gaat het voorlopige plan met huurders en gemeente Het Hogeland verder uitwerken en waar nodig bijstellen. Een woonwensenonderzoek hoort daar ook bij. De aanpak start in 2020.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen