Windpark N33 bij Meeden.

Windpark N33 produceert laagfrequent geluid

Windpark N33 bij Meeden. Foto: Archief DvhN

De windturbines van Windpark N33 produceren laagfrequent geluid. Dat is vastgesteld bij geluidsmetingen. De gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt hebben hierover direct de bouwers geïnformeerd.

Die doen onderzoek naar de oorzaak en proberen een oplossing te vinden. De windturbines worden aangestuurd en ingesteld door software, aldus de initiatiefnemers van Windpark N33. De producent van de molens heeft zijn technische specialisten ingezet om te achterhalen waar het laagfrequent geluid vandaan komt.

Testfase

Tom de Haan van Windpark Vermeer, een van de initiatiefnemers: ,,We hebben gezegd er vaart achter te zetten. In de eerste fase ging de aandacht vooral uit naar de bouw, nu vooral naar het afstellen van de turbines. We zitten nog in een testfase. De puntjes worden op de i gezet.’’

De Haan zegt dat er een logboek wordt bijgehouden en dat er nog steeds metingen zijn: ,,We zorgen er voor dat we voldoen aan alle normen en eisen zoals die gesteld zijn in de vergunningen.’’

De molens draaien sinds de zomer van vorig jaar. Voor de bouw van het windmolenpark is er een geluidsmeting (0-meting) gedaan, waarbij ook naar laagfrequent geluid is gekeken. Nu het windpark in de testfase zit en bijna klaar is, is er een vervolg-geluidsmeting (1-meting) uitgevoerd.

Verschil is groot

Het verschil tussen beide metingen is zeer groot, laat de gemeente Veendam weten. Bovendien heeft het laagfrequent geluid zogeheten tonale kwaliteit, zegt gemeentewoordvoerder Janet Kuntkes. ,,Dat maakt het extra opvallend en ook hinderlijk. Deze tonale geluiden zijn in de 0-meting totaal afwezig, en zijn duidelijk aanwezig in de 1-meting. En ze vertonen een zeer duidelijke parallel met de wind. Anders gezegd, als het windstil is, is er geen tonaal laagfrequent geluid. Als het waait wel.’’

Direct actie

,,Omdat de windmolens zich nog in een testfase bevinden is het belangrijk om direct actie te ondernemen’’, betogen de wethouders Henk Jan Schmaal van Veendam en Jaap Borg van Midden-Groningen.

Schmaal: ,,Dat is natuurlijk niet de bedoeling, ook niet in de testfase. Laagfrequent geluid kan een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden.’’

De drie gemeenten blijven de ontwikkelingen rond het windpark nauwlettend volgen. Borg: ,,We blijven metingen naar laagfrequent geluid doen. Bij constateringen van laagfrequent geluid melden we dit direct bij de bouwers van het windpark met het nadrukkelijke verzoek actie te ondernemen.”

Klachten

De Dorpsraadcoöperatie Meeden ziet deze eerste uitkomst als een soort erkenning. Een speciale werkgroep verzamelt al weken klachten over de windmolens en met name klachten over laagfrequent geluid.

Zeker 35 klachten zijn al binnengekomen en niet alleen uit Meeden, zegt secretaris Johan Mulder. Mensen melden zich uit Scheemda, Noordbroek, Westerlee. ,,En zelfs uit Blijham en Winschoten. Een inwoner van Winschoten meldde: door de wind en de regen hoor ik een bromtoon.’’

Een werkgroep inventariseert alle klachten en opmerkingen en stuurt die door naar de gemeente Midden-Groningen, de Omgevingsdienst Groningen (OGD) en de initiatiefnemers van het windpark. Mulder: ,,De klachten variëren. Mensen ervaren trillingen in huis en in het lichaam. Mensen slapen slecht, klagen over stress. We blijven klachten verzamelen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu