Om de door asielzoekers veroorzaakte overlast de kop in te drukken, wordt in Ter Apel alsnog een collectief winkelverbod ingevoerd.

In eerste instantie wordt het van kracht in drie winkels; de vestigingen van Jumbo, Aldi en Hema. ,,Maar andere winkeliers kunnen zich erbij aansluiten’’, zegt Jumbo-eigenaar Monique van Zijl.

Huisvredebreuk

Het verbod is, zoals de regels willen, aangevraagd bij het landelijk Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het houdt in dat iemand die in een van de deelnemende winkels een strafbaar feit begaat, eerst een ‘collectieve waarschuwing’ krijgt. Als de betrokkene binnen een jaar nog eens over de schreef gaat, wordt het verbod van kracht. Hij mag dan niet meer in een van de winkels komen en maakt zich schuldig aan huisvredebreuk als hij dat wel doet.

Het CCV regelt dat de deelnemende winkeliers gegevens kunnen inzien over degenen voor wie het winkelverbod geldt. ,,Dat kan op een speciale, afgeschermde site, zodanig dat wordt voldaan aan de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens’’, zegt CCV-woordvoerder Martijn Wildeboer. Hij bevestigt dat meer winkeliers in het grensdorp zich bij de regeling kunnen aansluiten en dat Ter Apel momenteel de enige plaats in Groningen is waar dit middel wordt ingezet.

Diefstallen en agressiviteit

De handelsvereniging in Ter Apel probeerde enkele jaren geleden al eens een collectief verbod van kracht te laten worden, maar constateerde toen dat er te weinig draagvlak was. Maar in de drie genoemde winkels is de overlast zodanig dat dit middel daar toch wordt ingezet. De overlast wordt vaak veroorzaakt door uit veilige landen afkomstige bewoners van het plaatselijke asielcentrum. ,,Waarbij het niet alleen gaat om diefstallen, maar ook om agressiviteit waarmee die gepaard gaan’’, stelt Van Zijl.

Niet zaligmakend

Ze benadrukt dat ze het collectief winkelverbod absoluut niet als hét zaligmakende middel tegen de overlast ziet. ,,We hopen ook en vooral op de extra sombere opvang voor veiligelanders in het asielcentrum. Die moet ervoor zorgen dat het voor die groep niet meer leuk is om naar Ter Apel te komen.’’

Van Zijl sprak die hoop ook uit tijdens onlangs gevoerd overleg met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) van Asielzaken. De ketenmariniers Cor de Lange en Henk Wolthof, door ‘Den Haag’ belast met de bestrijding van de overlast, waren daarbij aanwezig. De Lange is blij dat het collectief winkelverbod alsnog wordt ingevoerd. ,,Het is ook een middel dat kan helpen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen