Op een foto van de achterzijde van het pand aan de H.W.Mesdagstraat is goed te zien in welke loods wellicht studentenkamers gebouwd gaan worden. Foto: Jan Willem van Vliet

Woede in de Schildersbuurt: te veel studenten

Op een foto van de achterzijde van het pand aan de H.W.Mesdagstraat is goed te zien in welke loods wellicht studentenkamers gebouwd gaan worden. Foto: Jan Willem van Vliet

Woede in de Schildersbuurt in Groningen. Een pand aan de H.W. Mesdagstraat wordt binnenkort omgebouwd tot studentenhuis. Voor bewoners is de maat vol.

Broedhok. Koepelgevangenis. Naaste buren van het pand aan de H.W. Mesdagstraat 23 komen woorden tekort om te omschrijven wat voor studentenhuis pandjesbaas Wim de Vries in en vooral ook achter het hoge statige pand wil realiseren.

Het gaat om de loods die achter het huis staat en de hele tuin beslaat. Acht kamers ‘van een paar meter’ moeten er komen, met alleen een steekraampje en een lichtkoepeltje. Bovenop die loods worden ook nog twee kamers gebouwd.

Te veel studenten

Bewoners zijn verbijsterd, zo blijkt uit een onderlinge mailwisseling. ,,Moet je die kinderen hier echt in willen huisvesten? Waar moeten ze zitten tijdens de bloedhete zomer, op het dak?!”, vraagt een buurvrouw die niet met haar naam in de krant wil.

Nog weer een studentenhuis, dus. In een buurt die al zoveel studenten rijk is. Titia Hemminga, die al veertig jaar in de H.W. Mesdagstraat woont, ziet het met lede ogen aan.

Vijftien procent

,,Er is hier al zoveel overlast. Zoveel lawaai, fietsen rijen dik waardoor de stoep onbegaanbaar is, het wordt zo langzamerhand gewoon echt teveel. Bovendien, die vijftien procent-norm in de stad, waarbij er per straat niet meer studenten mogen wonen, is hier al fors overschreden.”

En dat had de gemeente ook gezien, dacht de buurt. Vorig jaar beloofden B en W dat er geen nieuwe studentenhuizen zouden komen. En dan dit. Twintig omwonenden tekenden bezwaar aan tegen de bouwvergunning die in december 2016 werd afgegeven. In maart volgde een hoorzitting. Binnenkort geeft de bezwarencommissie een advies af, waarna het college nog enige tijd heeft om te beslissen of de vergunning alsnog wordt ingetrokken.

Naar de rechter

Veel hoop hebben de buurtbewoners niet. Naast de vrees voor overlast valt de buurt over twee andere punten. Bewoners vinden dat uit het bestemmingsplan voor de wijk blijkt dat dit pand niet zomaar omgebouwd kan worden tot studentenhuis. Daarnaast houden ze de gemeente aan de gemaakte, vastgelegde afspraken: hier geen nieuwe studentenhuizen.

De bouwvergunning is echter net voor deze nieuwe afspraak afgegeven en het bestemmingsplan zit niet in de weg, zo valt op te maken uit het verweerschrift van de gemeente. Kortom: de bezwaren maakten weinig indruk. Wat nu? Schoorvoetend akkoord gaan en weer nieuwe studenten in de wijk verwelkomen? Dat nooit, zo lijkt het. In de mailwisseling wordt driftig gesproken over een gang naar de rechter.

'Meer dan zat'

,,We zijn het meer dan zat”, zegt Hemminga. ,,Hoe kan het toch dat dit in vredesnaam allemaal mag? Waar staat de gemeente? Natuurlijk, studenten horen bij Groningen, maar in de Schildersbuurt is de maat letterlijk vol. Het is hier toch geen studentencampus?” De buurt lijkt klaar voor actie.

De gemeente laat in een reactie weten geen uitspraken te doen over lopende procedures. Huisjesbaas Wim de Vries antwoordt op de vraag of hij echt van plan is tien studenten op deze manier te huisvesten: ,,De bouw van een nieuw studentenhuis roept altijd protest op. Laat ik duidelijk zijn: wij hebben alles volgens de regels gedaan.”

menu