Woede over aanpassing spelregels voor omstreden proef in Lauwersmeer

De verhoging van het peil van het Lauwersmeer is omstreden. Foto LC/Marcel van Kammen

Tegenstanders van de proef om het peil in het Lauwersmeer twee jaar achter elkaar te verhogen zijn boos over de aanpassing van de voorwaarden in de vergunning.

Ze willen komende woensdag inspreken wanneer het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest praat over de rietproef.

,,We hebben altijd netjes gehandeld en open kaart gespeeld en onze bestuurders van het waterschap doen tijdens een lopend proces iets zonder ons hier in kennis te stellen. Ze veranderen eenzijdig de spelregels waaraan de vergunning voor de proef moet voldoen’’, zegt Frans Pot namens een groep boeren, bewoners en recreatieondernemers rond het meer.

Advocaat

De groep heeft advocaat Jewan de Goede in de arm genomen. Volgens hem is de watervergunning op cruciale punten veranderd zonder overleg.

Zo was in de oorspronkelijke vergunning duidelijk omschreven wanneer de rietproef zou worden afgebroken, namelijk wanneer bepaalde vastgelegde waarden zouden worden overschreden. Die waarden hebben onder meer betrekking op de hoeveelheid zout in de bodem.

In het nieuwe besluit is de tekst echter veel wolliger. Zo is er nu bijvoorbeeld sprake van een onderzoek door deskundigen die het waterschap moeten adviseren over het al dan niet stoppen met het experiment. Volgens jurist De Groede is de vergunning daardoor minder helder en voor meerdere uitleg vatbaar. De tegenstanders vrezen dat zij daar de dupe van worden.

Schade

Critici stellen bovendien dat het Waterschap door de aanpassing van de voorwaarden het lastiger maakt eventuele schade te vergoeden.

Volgens het bestuur van Noorderzijlvest is de aanpassing van de voorwaarden van de vergunning nodig omdat die een te ‘rigide’ karaker hadden. Ook zou de praktische toepasbaarheid nu beter zijn.

Tegen de rietproef is al jaren verzet. Volgens de voorstanders is een tijdelijke verhoging van het peil van het meer in februari en maart hard nodig voor het herstel van natuurwaarden in het kwetsbare gebied, dat nu door het vaste waterpeil dichtgroeit.

Tegenstanders zijn bang voor wateroverlast en verzilting. Ze vrezen dat mogelijke schade niet fatsoenlijk wordt vergoed en hebben geen vertrouwen in de uitvoering en het toezicht. Bij de Raad van State loopt nog een procedure tegen het plan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen