Woningen en appartementen voor huurders en kopers in groen Stadshart Hoogezand

Een impressie van de bouw aan de zuidzijde van de Erasmusweg.

In het Stadshart van Hoogezand komt op de braakliggende velden ten zuiden van de spoorbaan een mix van huurappartementen en koop- en huurwoningen.

De noordkant van de Erasmusweg is louter gereserveerd voor goedkopere huurhuizen: twee blokken met elk 19 appartementen (vier hoog) en 20 woningen. Aan de zuidkant zijn een complex met 46 huurappartementen (6 verdiepingen), een blok (4 diepingen) met 38 appartementen (sociale huur) en 8 koopwoningen gepland.

Contouren plan gepresenteerd

De contouren van het plan zijn donderdagavond in Hotel Faber gepresenteerd aan omwonenden door de gemeente Midden-Groningen en ontwikkelaar Geveke. De bijeenkomst werd druk bezocht. De plannen zijn overwegend goed ontvangen. Meerdere mensen gaven aan er graag te willen wonen.

De grond langs de belangrijke verkeersader de Kerkstraat ligt al vele jaren braak. Eerdere ideeën voor het noordelijke Stadshart mislukten keer op keer. Nu echter zijn de plannen voor dit deel rond, met woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en Reensche Compagnie als opdrachtgevers en verhuurders.

loading

Marges voor inspraak zijn klein

In het nieuwe woongebied is veel ruimte voor groen. De verkeersroute blijft nagenoeg ongewijzigd. De Kerkstraat behoudt tweerichtingsverkeer en langs het Kieldiep komt een nieuw fietspad. De tunnel onder het spoor wordt alleen voor langzaamverkeer, verder zuidwaarts wordt het Heveapad autoluw.

Het voorontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ligt van 26 juli tot 5 september ter inzage. De marges voor inspraak zijn overigens niet groot. De contouren liggen vast.

Eind dit jaar start de sanering van de licht vervuilde grond waar ooit kantoorartikelenfabrikant Atlanta en andere bedrijven stonden. De bouw begint medio volgend jaar. De jaren daarna volgt de ontwikkeling van de noordkant van het Stadshart.

Het zuidelijke deel rond winkelcentrum De Hooge Meeren is nagenoeg klaar. Daar verrijst nog het nieuwe gemeentehuis. Het oude bestuurscentrum, naast Theater Kielzog, wordt eind dit jaar ontruimd voor sloop. Op dezelfde plek komt nieuwbouw in de stijl van het theater.

menu