Zeldzame gouden muntschat uit 16e eeuw gevonden Loppersum

Bij herinrichtingswerkzaamheden in het centrum van Loppersum zijn 48 gouden munten gevonden.

,, Wat in eerste instantie op een laagje puin leek, bleek een kelder van een oude woning te zijn waarin een muntschat van 48 goudguldens verborgen lag", vertelt wethouder Pier Prins. In 2015 startten de herinrichting Centrumplan Loppersum. Bij werkzaamheden aan de riolering is deze muntschat aan het licht gekomen. Er werd archeologisch onderzoek gedaan door Mug ingenieursbureau onder leiding van Sierd Jan Tuinstra.

De munten vormen een schat van goudguldens uit de 16e eeuw. De oudste lijkt afkomstig uit 1501. De munten komen oorspronkelijk uit Duitsland en zijn uitgegeven uit naam van diverse keizers, waaronder Karel V, Rudolph II en Maximiliaan II.

Tudor

Naast de goudguldens is ook een unieke penning gevonden. Op de penning is een Tudor roos afgebeeld, een kenmerk van het Engelse Tudor koningshuis. ,,Loppersum kent een rijke cultuurhistorie. Deze unieke muntschat maakt de geschiedenis tastbaar", zegt burgemeerster Albert Rodenboog.

De munten werden gevonden op de plek waar tot begin jaren zestig het huis van de familie Glas stond. In de 16e eeuw heeft daar waarschijnlijk een welvarend iemand gewoond, die eigenaar was van de schat.

Verstopt

Gezien de voorlopige dateringen van de munten, is de goudschat na 1592 verborgen. En aan deze datering is een historische gebeurtenis te koppelen, namelijk het Schansenbeleg van Groningen (1588–1594), de pogingen van de Staatse troepen om in de Tachtigjarige Oorlog Groningen in te nemen. Tijdens deze periode waren er voortdurend oorlogshandelingen in het Noorden. Loppersum wordt zelfs expliciet genoemd in bronnen over deze periode: in 1591 worden Loppersum en omringende dorpen door Staatse troepen, waaronder zich ook een troep Engelse soldaten bevond, geplunderd. En wellicht is dit vaker gebeurd, want in deze jaren zijn er veel troepenbewegingen in de provincie, waarbij beide zijden zich ongetwijfeld over en weer misdragen hebben.

De goudguldens en de penning zijn tijdens het evenement Lente in Loppersum op zaterdag 20 mei voor iedereen te bewonderen.

menu