Geen feestende massa’s en grootse podia dit jaar op 5 mei. Maar er zijn wel Bevrijdingsfestivals, die allemaal om 5 voor 5 met een speciale video stilstaan bij de betekenis van vrijheid. Het 5-voor-5-moment van 2021 komt uit Groningen.

Vrijheid is hartstikke belangrijk, vindt kinderburgemeester Lorin Suliman (11) van Assen. ,,We hebben het er over gehad in de klas, en ook over de Tweede Wereldoorlog.’’ Maar opschrijven wat vrijheid nou precies betekent voor háár, en dat in maar één zin, dat valt nog niet mee.

Lorin zit op zondagmiddag in de oude Suikerfabriek in Groningen samen met 13 andere kinderen, onder wie haar Groningse ambtsgenoot Floor en de kinderburgemeesters van Wageningen, Dalfsen en Haarlem. Ze hebben grote papieren voor zich, waar ze op schrijven en tekenen onder toeziend oog van stadsdichter Myron Hamming en beeldend kunstenaar Jobbe Holtes.

‘Vrijheid is meer dan het einde van de oorlog’

,,Jullie kunnen niets fout doen’’, heeft Hamming nog geruststellend gezegd. Toch doen de kinderen ingespannen hun best. Het resultaat van vandaag is op Bevrijdingsdag overal in Nederland te zien. In de studio van het Bevrijdingsfestival Groningen nemen ze straks samen met een grote band een video op voor het traditionele 5 voor 5-moment. Op dat tijdstip staan alle Bevrijdingsfestivals van het land samen stil bij het thema vrijheid.

,,We vinden het heel belangrijk om ook dit jaar iets collectiefs te doen, een ritueel’’, legt Marissa van Dijk van het Bevrijdingsfestival Groningen uit. Dat er op de een of andere manier kinderen bij betrokken moesten worden, was ook snel duidelijk. ,,Bevrijdingsdag gaat van oudsher over het einde van de oorlog, maar vrijheid is meer dan dat. We willen het zo breed mogelijk belichten en zorgen dat ook de allerjongsten aangehaakt blijven.’’

Sporten, dansen en zelf keuzes maken

Hamming en Holtes laten de kinderen nadenken over wat vrijheid voor hen betekent. Bij Holtes geven ze daar uiting aan met verf en kleur, bij Hamming in taal. In mindmaps laat hij hen al hun gedachten, dromen en wensen rond het thema opschrijven.

,,Vaak als je een poëzieles geeft, denken mensen dat ze in een uur een gedicht moeten schrijven’’, merkt Hamming op. ,,Dan ligt er veel te veel druk op. In zo’n mindmap kun je een thema helemaal uitpluizen, lekker je kop leegschrijven. En daarna schrijven ze één quote op een bord.’’

‘Sporten’, staat op één van de borden te lezen. ‘Dansen.’ ‘Zelf keuzes maken’. ‘Nooit meer oorlog’. ‘Vrij van mening’. Aran (12), de neef van kinderburgemeester Lorin, wist direct wat hij op zijn bord wilde schrijven. ,,Doen wat ik wil!’’ Zijn nichtje is na rijp beraad en een beetje hulp van Hamming uitgekomen op iets dat er een beetje op lijkt. ,,Zijn waar ik wil.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen