Zorg over vervuiling blijft

De sanering van het NoordNed-terrein in Winschoten is in volle gang. Foto Huisman Media

De vervuilde grond op het NoordNed-terrein in Winschoten blijft omwonenden zorgen baren. Ondanks geruststellende woorden van de gemeente.

Het terrein tussen de Sint Vitusstraat en het Sint Vitusholt is meer dan 3 hectare groot. De Noord-Nederlandse Machinefabriek, vooral bekend als NoordNed, stond daar ongeveer een eeuw. Daarna waren er enkele andere ondernemers actief. Vervolgens kwam de leegstand en verpauperde het terrein.

'Rotte kies'

De gemeente Oldambt wil af van deze ‘rotte kies’ en wil er een park aanleggen. Maar daarvoor moet wel eerst het terrein worden gesaneerd. In de bodem zitten namelijk asbest, zware metalen en andere rommel: het resultaat van een eeuw bedrijvigheid.

Die sanering kostte aanvankelijk een half miljoen euro maar pakte duurder uit toen er meer asbest in de grond zat dan verwacht. De provincie Groningen besloot het grootste deel van de extra kosten voor haar rekening te nemen.

Sanering

De sanering is in volle gang. Vrachtauto’s rijden dagelijks over het terrein heen en weer. ,,De voormalige fabriekshallen zijn al gesloopt en er wordt nu een dikke laag slib op het terrein aangebracht die de vervuiling moet afdekken’’, zegt wethouder Ricky van den Aker (CDA) van de gemeente Oldambt. ,,Dat is de werkwijze die we met de provincie hebben afgesproken.’’

Van den Aker zegt dat de sanering nu volgens planning verloopt. ,,De sliblaag moet straks de tijd krijgen om in te klinken. Volgend jaar kunnen daar bomen worden geplant en kan het park worden aangelegd. Dat sluit aan op het Maintebos dat er vlakbij ligt. Hoe dat park er precies uit komt te zien, weet ik nog niet. We gaan daar met de omwonenden over praten.’’

Risico's

Die omwonenden zijn onder anderen de bewoners van de Sint Vitusstraat. Die trokken vorig jaar al aan de bel over de vervuilde grond. Hun tuintjes liggen vlakbij het terrein en ze zijn bang dat die door de vuile stoffen of vervuild grondwater worden aangetast, met alle gevolgen voor hun gezondheid.

,,De gemeente heeft toen gezegd dat er geen risico’s zijn. Maar wie geeft ons de zekerheid dat dit echt zo is?’’, vraagt Elsa Kamminga, lid van de Buurtcommissie Sint Vitusstraat, zich af. ,,We zouden het liefst zien dat er monsters van onze tuintjes worden genomen. Waardoor we precies weten of er rommel in de grond of in het water zit. Maar dat is niet nodig, hebben we te horen gekregen.’’

Korte termijn

Voor de korte termijn maakt Kamminga zich ook zorgen over de huidige staat van het terrein. ,,Er zitten nu gaten in waarin water staat. We hopen niet dat dit in de zomer tot stankoverlast leidt. Als dat zo is, kunnen we daar gelukkig melding van maken bij de gemeente. Uiteindelijk komt er een park te liggen en daar zijn we blij mee. Maar dan nog zitten we met de vraag wat de vervuiling in de grond voor kwaad kan voor onze gezondheid.’’

Wethouder Van den Aker benadrukte vrijdag nog eens dat goed is onderzocht of de vervuilde grond risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid. ,,En dat is niet het geval.’’

menu