Zorgbedrijven Espria en TSN in Groningen gaan niet samen

Espria-topman John Kauffeld Foto: Henk Boudewijns

De overname van het Groningse thuiszorgbedrijf TSN door zorgconcern Espria is van de baan.

Asito Dienstengroep (ADG), de huidige eigenaar van TSN, heeft zich teruggetrokken uit de onderhandelingen met Espria. De fusie zou bijna rond zijn.

Espria-topman John Kauffeld is teleurgesteld nu de fusie niet doorgaat. Samenwerking zou volgens hem beter zijn dan concurrentie in een dunbevolkte regio. Espria tast nog in het duister over het hoe en waarom van ADG, maar houdt de deur open voor de toekomst.

Het traject liep al bijna een jaar

De Autoriteit Consument en Markt stelde een onderzoek in naar de op handen zijnde fusie, omdat het vreesde voor een te sterke machtspositie van Espria en TSN in de wijkverpleging in Zuidoost-Groningen. Dat traject liep nu al bijna een jaar, zegt algemeen directeur van TSN Paul Lafranca. ,,Dat duurde ons te lang. Daarmee was het perspectief dat het traject zou worden afgerond te onzeker en hebben we besloten ons terug te trekken.”

Volgens beide topmannen werken TSN en Espria al veel samen. Dat zal wat hen betreft zo blijven, waardoor de cliënt eerst niets zal merken.

menu