Zorgbelang Groningen vraagt inwoners provincie Groningen mee te denken over zorg op afstand. Invullen online vragenlijst duurt maximaal 15 minuten

Foto: Shutterstock

Zorgbelang Groningen start een online onderzoek naar de ervaringen van inwoners van de provincie Groningen met zorg op afstand. De uitkomsten worden gebruikt om die zorg (verder) te verbeteren.

Aanleiding voor het onderzoek is dat in de zorg - door de coronapandemie - steeds meer gebruik gemaakt wordt van telefonische consulten en beeldbellen. Maar hoewel deze ‘zorg op afstand’ veel voordelen biedt, ook buiten coronatijd, sluit ze in de praktijk niet altijd aan op wat patiënten en naasten/ mantelzorgers nodig hebben of prettig vinden.

Online vragenlijst

Zorgbelang Groningen verneemt daarom graag hoe zorg op afstand er in de provincie Groningen uitziet, hoe wenselijk patiënten en hun naasten/ mantelzorgers deze zorg vinden én wat er nodig is om de zorg goed te laten verlopen. Ze heeft hiervoor de online vragenlijst Goede zorg op afstand opgesteld.

Vragen die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld óf en met welke zorgverleners inwoners telefonisch of via beeldbellen contact hebben gehad, of ze invloed hadden op de manier waarop het contact plaatsvond en of ze hierover goed waren geïnformeerd.

Ook wordt inwoners gevraagd hoe de ‘afspraak op afstand’ is bevallen, zowel wat betreft advies en behandeling, als qua communicatie en bejegening.

Tot slot kunnen inwoners aangeven waarom ze wel of niet zouden kiezen voor zorg op afstand en welke ondersteuning ze hierbij zouden willen.

Het duurt maximaal 15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Zorg op afstand verder ontwikkelen

Het onderzoek is onderdeel van het project In contact in de zorg , dat als doel heeft zorg op afstand in de provincie Groningen verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/ mantelzorgers. Beeldbellen en telefonische consulten staan centraal, maar andere vormen worden niet uitgesloten.

In het project wordt gesproken met zowel huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars als patiënten, naasten en mantelzorgers, de mensen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen