De landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) kaart de zorgen van de Groninger hospices aan bij de rijksoverheid.

Die zorgen betreffen de professionele nachtzorg. De bestuurders van de 6 Groninger hospices (in Leek, Groningen, Appingedam, Winschoten, Hoogezand en Stadskanaal) zijn bang dat die in gevaar kan komen door landelijke afspraken over ‘doelmatigheid in de zorg’. Die schrijven voor dat zorgvuldig moet worden omgegaan met inzet van zorg en beschikbare budgetten.

Professionele kracht

Daardoor zou het, zo is de vrees, niet meer vanzelfsprekend zijn dat thuiszorgorganisaties ‘s nachts in hospices een professionele kracht inzetten. In enkele Groninger hospices gebeurde dat al enkele keren. Vrijwilligers zouden dan die taak moeten overnemen en dat vinden de bestuurders onverantwoord.

Zij trokken over hun zorgen aan de bel, ook bij de VPTZ. Die voerde naar aanleiding daarvan onlangs overleg in Groningen. ,,We gaan deze problematiek nu onder meer aankaarten bij het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport’’’, zegt Tom Winkel namens de VPTZ. ,,De zorgen worden momenteel vooral geuit in Groningen maar ook vanuit andere delen van het land krijgen we nu toch signalen. Daarom kaarten we dit aan bij verschillende betrokken partijen, waaronder het ministerie.’’

Preventief

De VPTZ hoopt zo gedaan te krijgen dat in hospices waar mensen verblijven, professionele nachtzorg vanzelfsprekend blijft. ,,We willen dat nu al voor elkaar krijgen, preventief en niet pas achteraf als dit probleem zich veel vaker blijkt voor te doen.’’

Jacqueline Tijhaar, coördinator netwerken palliatieve zorg Groningen en woordvoerster van de Groninger hospices, is blij met de inspanning van de VPTZ. ,,Het is goed dat dit landelijk aangekaart wordt. We vragen al veel van vrijwilligers en die kunnen we niet ‘s nachts gaan inzetten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen