Ruim vijfduizend zorgwerkers in het Noorden verloren afgelopen jaren hun werk en met het bankroet van TSN komen daar nog meer bij. Deze groep staat blijvend aan de kant.

Banen als zorghulp en helpende zorg verdwijnen snel. Er komen vacatures voor hoger geschoolde zorgwerkers voor in de plaats, blijkt uit arbeidsmarktonderzoek. Het lukt alleen nauwelijks deze groep bij te scholen voor de banen waar wél behoefte aan is, ondanks de miljoenen euro’s die voor bijscholing beschikbaar zijn.

TSN Thuiszorg is woensdag failliet verklaard. Er werkten 12.000 mensen. Afgelopen jaren zijn er al duizenden soortgelijke banen verdwenen, vooral voor laaggeschoolde vrouwen.

Gebrek aan werk voor lager opgeleiden
De werkgeversverbanden Zorgpleinnoord en Venturaplus doen elk jaar een arbeidsmarktonderzoek voor de zorgsector in Groningen, Drenthe en Friesland. Daaruit blijkt dat er momenteel een piek is in het aantal vacatures, maar dan vooral voor hoger geschoold personeel. In Noord-Nederland zijn juist relatief veel lager geschoolde krachten.

Het eenvoudige werk in de thuiszorg is overgeheveld naar de gemeenten en die hebben er noodgedwongen fors op bezuinigd. Verzorgingshuizen worden afgebouwd omdat ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Alleen als het echt thuis niet meer gaat, mogen mensen naar een verpleeghuis. Daar is veel hoger geschoold personeel nodig dat ook medische handelingen kan verrichten.

Zwarte circuit
Wijkverpleegkundigen moeten minstens een hbo-opleiding hebben om zogeheten indicaties te kunnen stellen. In de sociale wijkteams van de gemeenten zitten vaker hbo-opgeleide maatschappelijk werkers. De ontslagen thuishulpen verdwijnen uit beeld van de instanties. ,,Ze blijven thuis en stoppen met betaald werk of belanden in een andere sector’’, zegt directeur Ida Grasdijk van Zorgpleinnoord. ,,Of ze komen in het zwarte circuit, bijvoorbeeld als schoonmaker of werkster. Een deel gaat mantelzorg doen, onbetaald, want ze wonen vaak in een vergrijsd gebied en zien om zich heen veel mensen die hulp nodig hebben.’’

Bij de grote ontslagrondes hebben deze ontslagen zorghulpen vaak een kleine ontslagvergoeding meegekregen. Deze ‘transitievergoeding’ mogen ze gebruiken voor omscholing naar ander werk. ,,Maar veruit de meeste mensen kiezen ervoor het geld gewoon op hun rekening te laten storten’’, zegt Grasdijk. ,,De kans op het vinden van passend werk blijkt zeer gering.’’

Weinig soelaas
Het Noorden heeft 6,9 miljoen euro gekregen voor een sectorplan zorg, waarmee ruim 3700 zorgmedewerkers de laatste jaren zijn bij- of omgeschoold. ,,Maar het biedt helaas juist de groep lager geschoolden die massaal hun baan verloren weinig soelaas’’, stelt Grasdijk. ,,Vooral omscholing van mbo-niveau 2 naar mbo-3 blijkt in praktijk niet altijd haalbaar te zijn’’, stelt Doornbos.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Gezondheid