Zoutreus Nedmag mag aan de slag in Borgercompagnie

Nedmag in Veendam. Foto: Archief DvhN

De gemeenteraad van Veendam stemt met 11 stemmen voor en 10 tegen, dat zoutwinner Nedmag de zoutwinlocatie in Borgercompagnie mag vernieuwen.

Ook mogen er twee nieuwe zoutputten worden geboord ter vervanging van twee putten die te weinig rendement opleveren. Na lang vergaderen, verschillende schorsingen en tussentijds overleg van B en W met de directie van Nedmag, tekende zich in de loop van de avond een raadsmeerderheid af. Uiteindelijk stemden SP (4), PvdA (4) en VUK (2) tegen. GemeenteBelangen (6), CDA (2), ChristenUnie (1), VVD (1), en D66 (1), voor.

Publiek

Nedmag blijft zich geconfronteerd zien met een breed front aan tegenstanders van zoutwinning. Dat bleek maandagavond tijdens een raadsvergadering in Veendam. De publieke tribune zat vol met actievoerders, bezorgde inwoners van Borgercompagnie waar al jaren zout uit de grond wordt gehaald en mensen uit Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen waar Nedmag zout wil winnen. Ook aanwezig Nedmag-directeur Bert Jan Bruning. Opnieuw drie insprekers die hun zorgen uiten over de gevolgen van gestapelde mijnbouw in de gemeente Veendam, of zoals Jakoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie het zegt: ,,Wie kan ons een onbezorgde toekomst bieden. Al bijna 20 jaar roepen we dat er van alles mis is met de zoutmijnbouw.’’ Volgens tegenstanders zijn er te veel onduidelijkheden. Jean Pierre Dessart van de stichting Stop Zoutwinning. ,,Mensen zijn bang. We ondervinden nu al de gevolgen van de diverse vormen van mijnbouw.’’

Bespreekstuk

Op de agenda stond maandagavond een voorstel van het college van B en W om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de uitbreiding en de renovatie van de zoutwinningslocatie van Nedmag in Borgercompagnie. Op deze locatie wordt kalium- en magnesiumzout gewonnen. Op het oog een ambtelijk voorstel. ,,Dit agendapunt, lijkt gezien haar technische karakter, niet echt een bespreekstuk, maar is dat toch geworden’’, aldus Christel Knot, fractievoorzitter van coalitiepartij GemeenteBelangen. ,,Dat blijkt wel uit het feit dat zowel tijdens de commissievergadering als ook tijdens deze raadsvergadering verschillende personen en groeperingen de moeite hebben genomen om in te spreken. Daaruit is gebleken dat de grotere context van dit verzoek veel meer behelst dan het vergunning technisch afgeven van een verklaring.’’

GemeenteBelangen had bedenkingen en legde een lijst met voorwaarden op tafel waaraan Nedmag zegt te willen voldoen. Knot: ,,Nedmag is bereid maatregelen te nemen overlast tegen te gaan en zegt toe continu en transparant metingen uit te willen voeren. Ook worden er frequenter bodemdalingsmetingen uitgevoerd.. We zijn blij dat Nedmag dit uit wil werken en dat bewoners, raad en gemeente samenwerken om alles te bespreken. Er zijn grote stappen en toezeggingen gedaan. Daar gaan we Nedmag aan houden.’’

‘Er zijn nog heel veel vragen’

PvdA-woordvoerder Vladimier’ Slor: ,,Sociaal gezien kunnen we niet instemmen met dit voorstel. We willen uitstel en eerst het onderzoek van de TU Delft afwachten.’' Dat willen ook de SP en lijst VUK. In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders is de TU Delft bezig met een onderzoek naar de oorzaken van schade aan woningen en gebouwen als gevolg van mijnbouw zoals zoutwinning. SP-fractievoorzitter Harry Schoonewille spreekt van een duivels dilemma: ,,Het is een buitengewoon ingewikkelde situatie. Er is grote maatschappelijke onrust. Het gaat om vertrouwen dat geschaad is. De SP vindt het raar dat er tijdens de vergadering overleg wordt gevoerd met de Nedmag. U heeft ons niet overtuigd. We gaan niet akkoord.’’ Slor: ,,We zijn blij met de geste van Nedmag’ maar het geschonden vertrouwen moet worden hersteld. Er zijn nog heel veel vragen.’'

Omwonenden hebben al aangegeven zich te beraden op vervolgstappen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen