Zuidhorn mikt op azc voor 300 vluchtelingen

Zuidhorn mikt op azc voor 300 vluchtelingen

De gemeente Zuidhorn kiest voor kleinschalige opvang van asielzoekers. Daarbij wordt gemikt op een asielzoekerscentrum voor maximaal driehonderd mensen.

De gemeente Zuidhorn kiest voor kleinschalige opvang van asielzoekers. Daarbij wordt gemikt op een asielzoekerscentrum voor maximaal driehonderd mensen.

Dat zijn B en W overeengekomen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het college denkt dat een aantal van driehonderd past bij het inwonertal van de gemeente. Behalve voor goede huisvesting ijvert de gemeente ook voor sociale opvang. Daaronder valt het aanbieden van activiteiten aan asielzoekers en hen de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de diverse voorzieningen in de gemeente. Dat gebeurt in overleg met het basis- en voortgezet onderwijs.

Zuidhorn verwacht medio maart meer duidelijkheid over de plek waar de opvang wordt gerealiseerd.

menu