Zuidhorn twijfelt aan brandstichting

FOTO ARCHIEF DVHN

Het wil er bij burgemeester en wethouders van Zuidhorn niet in dat brandstichting de oorzaak is geweest van de felle brand bij een bedrijfsverzamelgebouw in Grijpskerk.

Het gebouw werd in februari 2012 in de as gelegd.

‘Sluitend bewijs’

Onderzoeker Peter Coppes uit Helmond, die werkt in opdracht van de gedupeerde gebouweigenaar Fré Oosterhof, is ervan overtuigd dat de brand indertijd is aangestoken. Hij zegt hiervoor zelfs over ‘sluitend bewijs’ te beschikken. In dat geval staat Oosterhof volgens B en W maar één ding te doen: aangifte doen van dit strafbare feit bij politie en Openbaar Ministerie.

Aangifte leidt mogelijk tot een strafrechtelijk onderzoek. ,,Een dergelijk onderzoek is voor alle betrokkenen omgeven met rechtsbeschermingsmiddelen, inclusief het eventueel horen van direct betrokkenen. Een particulier onderzoek heeft deze zorgvuldigheidsaspecten niet’’, schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van VVD-raadslid Geertje Dijkstra-Jacobi. ,,Wij hebben mede daarom ernstige twijfels aan de legitimiteit ervan, alsmede aan de waarde van de uitkomsten.’’

Brandweerlieden horen

In reactie meldt Coppes dat hij wel degelijk van plan is aangifte te doen zodra zijn particuliere onderzoek is afgerond. Juist voor een goede afronding had hij naar eigen zeggen nog enkele Grijpskerker brandweerlieden willen horen die indertijd bij de bluswerkzaamheden waren betrokken. Daar stak de Veiligheidsregio Groningen, waaronder de brandweer valt, een stokje voor. De Veiligheidsregio zegt de brandweerlieden vijf jaar na dato hiermee niet meer te willen belasten.

Volgens Coppes haalt de Veiligheidsregio dit argument zelf onderuit door recentelijk een aantal brandweerlieden alsnog intern te verhoren. Dat is gebeurd naar aanleiding van zijn bemoeienis met de kwestie. Onderzoeker Coppes plaatst kritische kanttekeningen bij deze gang van zaken. De bazen van de Veiligheidsregio zijn in zijn ogen niet in staat de juiste vragen te stellen. ,,Zij beschikken immers niet over het dossier? Want dit dossier, dat inmiddels twee vuisten dik is en waarin een paar honderd onderzoeksuren zitten, ligt hier bij mij op kantoor.’’

Volgens VVD-raadslid Dijkstra is sprake van onlustgevoelens onder inwoners van Grijpskerk over de onbevredigende nasleep van de brand. ,,Wij beschikken niet over deze signalen’’, reageren B en W.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen