De wachtlijsten in de zorg in Groningen en de kop van Drenthe worden de komende jaren nog langer en het tekort aan personeel nijpender.

Dat scenario voor de komende tien jaar schetsen zorgverzekeraar Menzis, Groningse en Drentse zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en de provincie in het rapport Regiobeeld Noord. ,,Als er niets verandert, raakt de zorg de komende tien jaar nog verder in de knel’’, stellen ze in een gezamenlijke verklaring. Wat er dan precies moet veranderen, staat niet het rapport, maar de topmannen van het UMCG en de GGD gaven gisteren al een voorzet: minder marktwerking en meer samenwerking.

De wachtlijsten in de ziekenhuizen en psychiatrische zorg zijn in het Noorden nu al langer dan elders, en er is een toenemend tekort aan artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Dat gaat de komende jaren nog veel erger worden doordat het aantal kwetsbare ouderen hard stijgt, terwijl het aantal jongeren dat het werk of de mantelzorg kan doen juist daalt.

'Kwaliteit van leven achteruit'

In het hele Noorden heerst volgens het onderzoek onder de bevolking wel tevredenheid over de kwaliteit van de zorg. Maar inwoners zijn minder tevreden over hoe goed die zorg beschikbaar is. Vooral in Oost-Groningen geeft meer dan de helft aan dat hun kwaliteit van leven achteruit is gegaan doordat spoedhulpen, ziekenhuizen of huisartsenposten zijn gesloten.

Tekst gaat verder onder de infografiek.

Driekwart van de inwoners geeft aan de lange wachttijden voor een specialist in het ziekenhuis of de psychiatrische zorg erg vervelend te vinden. Vooral bij oogartsen, orthopeden en psychologen of psychiaters moeten patiënten in het Noorden aanzienlijk langer wachten dan de landelijke Treeknorm, die de maximaal aanvaardbare wachttijden binnen de zorg beschrijft.

De tekorten aan artsen en ander medisch personeel werden de afgelopen jaren door ziekenhuisbesturen aangevoerd als reden om spoedhulpen en ziekenhuizen te sluiten, zoals het Delfzicht Delfzijl, Lucas Winschoten en onlangs de spoedhulpen in Stadskanaal en Hoogeveen. Ook oplopende wachttijden zijn een gevolg van personeelstekorten. Dat gebrek aan personeel wordt de komende jaren nog erger, blijkt uit het rapport. Het aantal mensen dat werkt in de zorg in Groningen en Noord-Drenthe daalt volgens de prognose van 70.000 naar 65.800. Het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen daalt met een derde.

Verschil tussen stad Groningen en provincie

Wat opvalt in het onderzoek is het grote verschil tussen de stad Groningen en de rest van de provincie Groningen en Noord-Drenthe. In de stad wonen veel fitte jongeren en is genoeg personeel beschikbaar. Hoe verder buiten de stad, hoe lastiger het is om zorgpersoneel te vinden en hoe meer ouderen en chronisch zieken er zijn.

Inwoners van de Ommelanden en Noord-Drenthe hebben meer zorg nodig dan het gemiddelde in Nederland, zorgcliënten in de provincie zijn gemiddeld veel minder zelfredzaam en mensen sporten er minder dan de gemiddelde Nederlanders. In de stad is het juist andersom.

In de provincie stijgt het aantal inwoners met chronische ziektes en overgewicht fors. Het aantal mensen met dementie groeit tot 2030 met 40 procent. Dat betekent dat er veel meer plekken nodig zijn in de verpleeghuizen. De gemiddelde kosten van een plek in een verpleeghuis zijn ook nog eens hoger in het Noorden omdat de cliënten zwaardere zorg nodig hebben.

Ook op het gebied van jeugdzorg en welzijn hebben inwoners van de provincie Groningen meer hulp nodig dan gemiddeld. Daardoor zijn de kosten van de ouderenzorg en de gemeentelijke jeugdzorg en WMO-zorg hoger dan landelijk.

Menzis

Het rapport is een initiatief van Menzis, de grootste zorgverzekeraar in de regio Groningen en Noord-Drenthe. Daarom gaat het onderzoek alleen over die gebieden, maar de problemen spelen evenzeer in de rest van het Noorden. Een groot aantal partijen heeft meegewerkt aan de nota, zoals de provincie Groningen, de gemeenten, de Aletta Jacobs School of Public Health, ziekenhuizen, ouderenzorg, ggz en patiëntenorganisaties.

De partijen willen met dit rapport in de hand een regiovisie opstellen. ,,Dit rapport helpt om de urgentie bij de betrokken partijen om de zorg anders in te richten scherper te krijgen.’’ In reacties stellen enkele betrokkenen dat er betere samenwerking moet komen in de zorg en dat er meer gedaan moet worden aan preventie, het voorkomen van ziekte door een gezondere leefstijl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus