Damster en Delfzijlster wethouder namens Eemsdelta naar actiebijeenkomst #gemeenteninnood in Den Haag

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Appingedam en haar collega Meindert Joostens van Delfzijl nemen donderdag in Den Haag deel aan de actiebijeenkomst #gemeenteninnood. Zij doen dat namens de toekomstige gemeente Eemsdelta.

Gemeentebestuurders verzamelen zich donderdag zich bij de Tweede Kamer om videoboodschappen te overhandigen aan Tweede Kamerleden, die ‘s middags met minister Kajsa Ollongren (BZK) in debat gaan over de gemeentefinanciën.

‘We schreeuwen het van de daken! Help de gemeenten!’, meldt Annalies Usmany-Dallinga in een persbericht. ‘We krijgen onvoldoende geld van het Rijk om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. De leefbaarheid staat enorm onder druk als er niets gebeurt. De nood is hoog.

Eemsdelta stevent af op tekort

Bijna alle gemeenten hebben grote financiële tekorten omdat de vergoedingen van het Rijk ontoereikend zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken. Met name de kosten in het sociaal domein, zoals de Wmo, jeugdzorg en de uitvoering van de participatiewet drukken zwaar op de gemeentelijke begrotingen.

Ook de nieuwe gemeente Eemdelta stevent af op een tekort.

menu