Waterschap Hunze en Aa’ s laat een extra bodemonderzoek uitvoeren langs het Wildervanckkanaal, ter hoogte van de N33, tussen Zuidbroek en Meeden.

Tijdens een eerste onderzoek is gebleken dat er onder de dijk meer kabels en leidingen liggen dan was voorzien. Ook is geconstateerd dat er verschillende grondlagen boven op elkaar liggen. Dit veroorzaakt bij hoog water piping, water dat door de dijk sijpelt en grond meeneemt, waardoor de stabiliteit van de dijk afneemt. In 2012, toen Groningen met hoog water werd geconfronteerd was dat het geval. Sindsdien wordt de dijk steevast in het voor- en najaar gecontroleerd.

Waterschap is tegen aantal onvoorziene zaken aangelopen

,,We zijn tijdens het vooronderzoek tegen een aantal onvoorziene zaken aangelopen”, bevestigt Tjip Douwstra, dagelijks bestuurder bij het waterschap. ,,Om het zekere voor het onzekere te nemen gaan we de bodem nogmaals onderzoeken. We willen absoluut een veilige dijk en ongelukken voorkomen.” Uit het vooronderzoek is duidelijk geworden dat de grond uit verschillende lagen zand, maar ook klei bestaat. Voor het tweede onderzoek trekt Hunze en Aa’ s ruim vier ton uit. Toch spreekt Douwstra niet van een financiële tegenvaller. ,,We hebben voor de versteviging van de dijk ruim 4 miljoen euro uitgetrokken. We blijven binnen dat budget.”

Tijdens het eerste onderzoek is ook gebleken dat er nog een deel van de dijk, over een lengte van ongeveer 150 meter, ter hoogte van het Rail Service Center, niet voldoet aan de normen. ,,We gaan dat volgend jaar als we met deze klus beginnen ook direct aanpakken.” Het is de bedoeling dat de aanpak van de dijk eind 2022 is gerealiseerd.

370.000 euro uitgetrokken voor grondaankoop

Inmiddels is ook 370.000 euro uitgetrokken om grond aan te kopen. ,,Die grond hebben we nodig, omdat we achter de huidige dijk een ‘steunberm’, zeg maar tweede dijk aanleggen”, legt Douwstra uit. De ruim drie kilometer lange dijk is volgens de bestuurder hoog genoeg, maar voldoet niet aan de jongste eisen die worden gesteld aan dijken.

Er ligt een calamiteitenplan als de situatie toch precair wordt. Water vanuit het kanaal wordt dan deels in de sloot achter de dijk gepompt en er liggen zandzakken klaar. De versteviging van de dijk heeft niets met de bouw van de nabijgelegen stikstoffabriek te maken. Het gaat om bescherming van delen van Muntendam en Zuidbroek. De Tussenklappenpolder, de polder die achter de dijk, heeft drie keer onder water gestaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen