Bewoners Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl moeten langer wachten op duidelijkheid over versterking

Burgemeester Gerard Beukema: 'Voor 1 oktober informeren we de bewoners opnieuw.' Foto: Eigen foto

Bewoners van de Zandplatenbuurt Zuid in Delfzijl hebben nog geen duidelijkheid over de versterking van hun woning. Het wachten is op een beslissing over het beschikbaar stellen van extra geld.

De gemeente Delfzijl werkt samen met woningcorporatie Acantus, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan de versterking van woningen in de Zandplatenbuurt.

De partijen willen de woningen in de Zandplatenbuurt Zuid net zo aan pakken als in de Zandplatenbuurt Noord en omgeving. Dat betekent dat bewoners, in plaats van voor het versterken van de bestaande woning, ook kunnen kiezen voor een nieuwe, aardbevingsbestendige woning op een van de ontwikkellocaties in Delfzijl.

Nog geen besluit over extra geld

Om de versterkingsopgave goed aan te pakken, moeten gemeente, Acantus en het Rijk extra geld ophoesten; bovenop het bedrag dat mogelijk beschikbaar komt voor de versterking van de huizen.

De gemeente en Acantus voeren hierover intensief overleg met het Ministerie van BZK. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en BZK willen echter eerst een advies afwachten van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) over de werkwijze voor het versneld op noodzakelijke versterkingsmaatregelen beoordelen van woningen. Mede op basis van dit advies nemen zij een besluit.

‘Voor 1 oktober informeren we de bewoners opnieuw’

De gemeente en Acantus betreuren het dat nog geen duidelijkheid aan bewoners kan worden gegeven. ‘Er zijn belangrijke stappen in de goede richting gezet, maar we hebben nog geen harde garantie dat we ons doel bereiken. Daarom konden wij de bewoners niet voor 1 juli de duidelijkheid geven waar ze al zo lang op wachten. Dat vinden we heel vervelend’, reageert burgemeester Gerard Beukema in een persbericht.

‘We blijven er de komende periode hard aan werken. Voor 1 oktober informeren we de bewoners opnieuw.’

menu