Particuliere nieuwbouwkavels in de verkoop op Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen (25 belangstellenden mogen voorinschrijven)

Schets van de nieuwbouwlocaties op het Groot Bronswijk-terrein. Beeld: Gemeente Delfzijl

Burgemeester en wethouders van Delfzijl hebben hun fiat gegeven aan het verkavelingsplan voor en de verkoop van de kavels op de locaties Nieuw-Herbron en De Burcht op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen.

De gemeente heeft het Groot Bronswijk-terrein in 2017 gekocht om het samen met partners te kunnen herontwikkelen. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente hebben hiervoor een uitvoeringsprogramma gemaakt.

Belangstelling voor particuliere nieuwbouw

Particuliere nieuwbouw was een grote wens vanuit het dorp. Hiervoor kwamen in januari de locaties Nieuw-Hebron en De Burcht beschikbaar. Vervolgens is iedereen met belangstelling voor een kavel benaderd voor een woonwensenonderzoek.

Dit leverde dertig ingeleverde woonwensenformulieren op. Daarna hebben de gemeente, een stedenbouwkundige en de belangstellenden schetsen gemaakt voor een verkavelingsplan.

25 belangstellenden mogen eerder inschrijven

Uiteindelijk zijn 25 belangstellenden overgebleven. Zij zijn de voorbije periode op de hoogte gehouden van de voortgang van het verkavelingsplan en krijgen minimaal één week voor de start van de verkoop alvast de gelegenheid zich voor het nieuwbouwproject in te schrijven.

Deze voorinschrijving betekent niet dat zij voorrang krijgen op de verkoop of lotingsproces; dit is vanuit wet- en regelgeving niet mogelijk.

Herontwikkeling Groot Bronswijk-terrein

23 november opende kindcentrum De Kronkelaar zijn deuren geopend op het Groot Bronswijk-terrein. Verder komen er tiny houses, generatiebestendige woningen, een huisartsenpraktijk en een nieuwe recreatieve inrichting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Delfzijl