Lokaal Belang Eemsdelta maakt zich zorgen om draagvlak Middelstum en Spijk voor zonneparken: inwoners worden nauwelijks meegenomen in plannen

Foto: Pixabay.

Inwoners van Middelstum en Spijk maken zich zorgen om zonneparken die mogelijk in hun omgeving worden gebouwd. Na een gesprek op het gemeentehuis van Eemsdelta kregen ze sterk het gevoel dat alles al ‘in kannen en kruiken’ is en dat ze niets meer over plannen te zeggen hebben.

Dat meldt Lokaal Belang Eemsdelta.

‘Inwoners uit Middelstum zijn onlangs ontboden op het gemeentehuis. Zij kregen daar sterk het gevoel dat alles al in kannen en kruiken is. Meedenken over alternatieven was een gepasseerd station. Dit terwijl de plannen pas in december 2020 kenbaar zijn gemaakt aan de inwoners van Middelstum en buitengebied.’

Lokaal Belang Eemsdelta heeft geprobeerd een gesprek aan te gaan met Middelstroom, initiator van een zonnepark in Middelstum waarover de gemeente in april een uitspraak doet. ‘Het bestuur van de energiecoöperatie gaf echter aan op dit moment geen meerwaarde te zien in een gesprek over de plannen en verwijst voor verdere informatie naar hun website.’

Zonneweide rondom Spijksterriet

In Spijk heeft Pure Energie plannen om een zonneweide te realiseren op historische gronden rondom het Spijksterriet. De omwonenden zijn daarover ingelicht op 5 november 2020 doormiddel van drie online-bijeenkomsten. Na die bijeenkomsten hebben de directe omwonenden zich verenigd en een petitie opgesteld tegen het zonnepark die door zo’n 90 huishoudens werd ondertekend.

Geen ruimte om te praten

‘Recent hebben enkele woordvoerders van de omwonenden nogmaals een gesprek gevoerd met Pure Energie en een vertegenwoordiger van Eemsdelta Energiek. In deze gesprekken bleek – ondanks eerdere beloftes – dat er geen ruimte was om te praten over een alternatieve locatie. Pure Energie heeft het plan al ingediend bij gemeente Eemsdelta.

Zorgen over ‘echte participatie en betrokkenheid’

In de visie ‘Ruimte voor Energie’ van Eemsdelta, dat een ruimtelijk kader biedt waaraan initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie getoetst moeten worden, staat 37 keer het woord ‘draagvlak’ stelt Lokaal Belang Eemsdelta. Verder staat er dat het van het grootste belang is dat omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven voor duurzame energiewinning en dat afspraken worden gemaakt over onder andere locatiekeuze en compensatie.

De partij maakt zich zorgen als ze kijkt ‘naar de echte participatie en betrokkenheid’ en stelt het college van Eemsdelta schriftelijke vragen. Ze wil weten hoe het staat met de ingediende plannen en hoe besluitvorming eruit ziet. Ook vraagt de partij op basis waarvan plannen worden gegund, of de raad kan worden betrokken bij de besluitvorming en of het college ook vindt dat inwoners in de plannen voor zonneparken in Middelstum en Spijk niet genoeg worden meegenomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Eemsdelta