De provincie Groningen en het Waddenfonds dragen samen 240.000 euro bij aan een proef met rifblokken langs de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven.

De proef, die dit najaar van start gaat, helpt schelpdieren als mossels en oesters een nieuw rif te bouwen op een harde ondergrond van lokaal slib. Dat is nodig omdat schelpdieren steeds minder vaak voorkomen.

De onderzoeksresultaten worden in 2026 verwacht. De opgedane kennis wordt uitgewisseld met Waddenmozaïek, dat het onderwaterleven in het Waddengebied onderzoekt. De proef wordt ondersteund door Groningen Seaports.

De rifblokken krijgen een plekje naast de rijke dijk met palenbos en getijdepoelen.

Water minder troebel

Met het verwijderen van slib uit het water van de Eems-Dollard wordt naar verwachting bovendien de Eemsmonding minder troebel. Dit komt de waterkwaliteit ten goede. Dieren en planten hebben het namelijk zwaar in het slibrijke, zuurstofarme water.

Natuurherstel Eems-Dollard

Het proefproject Rifblokken maakt deel uit het meerjarig programma Eems-Dollard 2050 . Het Rijk en de regio werken hierin samen aan natuurherstel van de Eems-Dollard.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Eemsdelta