Burgemeester en wethouders willen subsidie voor schoolzwemmen in voormalige gemeente Eemsmond stopzetten

Schoolzwemmen. Foto: Archief LC

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland stellen de gemeenteraad voor te stoppen met het subsidiëren van het schoolzwemmen in de voormalige gemeente Eemsmond.

In de voormalige gemeenten Bedum, De Marne en Winsum werd het schoolzwemmen al voor de gemeentelijke herindeling in 2019 niet meer gesubsidieerd.

Zwemonderwijs buiten school om

Het subsidiëren van schoolzwemmen is geen wettelijke gemeentelijke taak, motiveren B en W het voornemen. Bovendien: ‘In de praktijk voorzien ouders in zwemonderwijs buiten de school om. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen via Stichting Leergeld het zwemdiploma A en B halen.’

Zeven basisscholen maken gebruik van de regeling in de voormalige gemeente Eemsmond. Voor het schoolzwemmen is jaarlijks maximaal 6000 euro beschikbaar

Subsidie vervalt met ingang van 2021-2022

De gemeenteraad kan binnen tien dagen bedenkingen inbrengen tegen het voorstel. Doet hij dat niet, vervalt de subsidie voor de scholen met ingang van het schooljaar 2021-2022.

menu