Het Hogeland investeert 275.000 euro in zonnecarports op sportpark in Winsum

Foto (ter illustratie): Shutterstock

Als het aan burgemeester en wethouders van Het Hogeland ligt, steekt de gemeente 275.000 euro in het verduurzamen van het nieuwe Geert Reinders Sportpark Winsum West in Winsum.

B en W stellen de gemeenteraad voor een investeringskrediet van 275.000 euro beschikbaar te stellen. Hiervan wordt maximaal 155.000 euro als lening verstrekt aan Stichting Schilligehamster Zon.

Zonnecarports op sportpark

Deze stichting, in het leven geroepen door de sportverenigingen die gebruikmaken van het sportpark, wordt exploitant van de ‘zonnecarports’ die op het sportpark komen. Deze carports leveren net zoveel energie als de sportverenigingen gebruiken.

De stichting betaalt de rente en aflossing van die lening uit de opbrengst van de zonnepanelen. Als de panelen meer opbrengen dan nodig is om de kosten te dekken, wordt het geld geïnvesteerd in andere duurzame maatregelen.

Draagconstructies voor panelen

De gemeente investeert verder 80.000 euro in de draagconstructies voor de panelen. Voor de voorbereiding van het project is 40.000 euro nodig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland
menu