Mogelijk uitbreiding bedrijventerrein Het Aanleg op sportveld Winsum

Mogelijk bedrijven op het sportveld.

Bedrijventerrein Het Aanleg in Winsum krijgt mogelijk een uitbreiding naar de sportvelden.

Het college van B en W van gemeente Het Hogeland wil een zogenaamde ‘gebiedsvisie’ laten opstellen voor het gebied Het Aanleg / Schouwerzijlsterweg in Winsum.

Geen kavels meer

Aanleiding is dat er vraag is naar (extra) ruimte op het bedrijventerrein. Op dit moment zijn er op Het Aanleg geen kavels meer beschikbaar Door de verplaatsing van de huidige sportvelden naar het project ‘Sportpark Winsum West’ ontstaat er ruimte voor een mogelijke uitbereiding van dat bedrijventerrein.

Deze ontwikkelingen vragen volgens het college om een integrale visie voor dit gebied. Die moet zoveel mogelijk aansluiten bij ideeën, wensen en behoeften van ondernemers, gebruikers en omwonenden. Die worden actief bij de visie betrokken. In de visie wordt ook aandacht besteed aan de verkeersveiligheid op de Schouwerzijlsterweg.

menu