De Partij voor de Dieren-fractie in Provinciale Staten van Groningen wil dat Gedeputeerde Staten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het condensaatoverlaadstation in Roodeschool zo snel mogelijk te sluiten.

Roodeschool had met het afschalen van de gasproductie in het Groningen-veld de hoop dat dat het overslagstation zou verdwijnen. Maar nu vraagt olie- en gasmaatschappij ONE-Dyas een vergunning aan om voor 35 jaar aardgas ten noorden van Schiermonnikoog te winnen. Dit zou betekenen dat het overslagstation al die jaren actief blijft.

De partij vindt het onverantwoord dat het overlaadstation nog tientallen jaren blijft bestaan. ‘Overslag van gevaarlijke stoffen hoort niet thuis midden in een dorp. Als het rijk de schatkist weer gaat vullen met nieuwe gasinkomsten, kan zij ook prima de verplaatsing financieren’, stelt PvdD-Statenlid Ankie Voerman in een persbericht.

Tegenstrijdigheden in energiebeleid

De PvdD constateert verder dat er steeds frequenter tegenstrijdigheden optreden in het energiebeleid. ‘Enerzijds moeten we van het aardgas af om de klimaatdoelstelling te halen, en is het beleid gericht op een volledige afbouw van het gebruik van aardgas in uiterlijk 2050. Anderzijds staan er nieuwe plannen op stapel om nog lang door te gaan met de winning van aardgas en dus de bijbehorende activiteiten en infrastructuur in stand te houden. Dit heeft negatieve gevolgen voor het draagvlak voor het klimaatbeleid c.q. de energietransitie.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland