Verhuisde Van Oeckelenorgel in Nicolaaskerk Oldenzijl te bewonderen tijdens open huis

Het Garsthuizer orgel in de steigers in de Nicolaaskerk van Oldenzijl. Foto: SOGK

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) draagt op vrijdag 29 november het Van Oeckelenorgel uit de voormalige kerk van Garsthuizen over aan de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl.

Op zaterdag 30 november kan iedereen tussen 12.00 en 16.00 uur in de kerk terecht om het orgel te zien én te horen. Diverse organisten zullen het orgel bespelen.

Garsthuizer kerk

Het orgel dateert uit 1900 en heeft vele jaren trouw dienst gedaan in de Garsthuizer kerk. Doordat die kerk ernstig in verval was geraakt en ook nog eens forse aardbevingsschade had, was restauratie niet haalbaar en werd de kerk, inmiddels eigendom van de SOGK, in 2015 gesloopt. Daarmee was er geen plek meer voor het monumentale Van Oeckelenorgel.

In de Nicolaaskerk van Oldenzijl was de orgelgaanderij jarenlang leeg. Pas sinds 2000 stond daar een klein kistorgeltje. Daarom verzocht de SOGK het bestuur van de Stichting Nicolaaskerk Oldenzijl om het Van Oeckelenorgel uit 1900 daar te mogen plaatsen. In eendrachtige samenwerking tussen SOGK en SNO zijn de nodige fondsen benaderd en zo is het geld bijeen gebracht om dit bijzondere project te realiseren.

Na 800 jaar echt orgel

In juni zijn de werkzaamheden gestart. Latje voor latje is een bijpassende met eikenhoutimitatie beschilderde balustrade gemaakt voor het orgel en werd het met veel vakmanschap gerestaureerde instrument geplaatst. „Dit is een heel bijzonder en uniek project,” aldus directeur en orgelbouwer Dolf Tamminga van Mense Ruiter Orgelmakers uit Ten Post. Zo ervaren SOGK en SNO het ook. Voor het eerst in achthonderd jaar klinkt er een ‘echt’ orgel in de Nicolaaskerk.

Boekje

Ter ere van de plaatsing van het orgel is er ook een herziene herdruk van het boekje over de Nicolaaskerk verschenen, geschreven door Teun Juk en uitgegeven bij Uitgaven Noord-Groningen. Ook dat boekje is die zaterdag in de kerk te koop.

menu