Warffum Alert vraagt rechtbank Groningen om gaswinning Warffumerveld te laten stoppen

In april 2017 werd in Warffum gedemonstreerd tegen de gaswinning uit het Warffumerveld. Foto: Archief Jan Zeeman

Warffum Alert wil dat het oude winningsplan voor gaswinning uit het Warffumerveld komt te vervallen, zodat gaswinning moet worden gestaakt. De actiegroep vraagt dit donderdag aan de rechter in Groningen.

De rechtbank in Groningen behandelt donderdag het beroepschrift van Warffum Alert tegen het sterk verouderde Winningsplan van de NAM voor de exploitatie van het Warffumer gasveld.

‘De Mijnbouwwet gaat ervan uit dat een exploitant zijn Winningsplan regelmatig aanpast om aan nieuwe inzichten te voldoen’, schrijft Erik de Graaf, woordvoerder van Warffum Alert.

Oud plan uit 2005

‘Zo wordt het Winningsplan voor het grote Groningerveld jaarlijks opnieuw vastgesteld. In Warffum werkt de NAM met een oud plan uit 2005, dat nooit werd aangepast aan veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten. Zelfs niet na de ophef over de gaswinning sinds de aardbeving van 2012 in Huizinge.’

Wel degelijk risico’s

‘In 2014 diende de NAM weliswaar een nieuw plan in, maar trok dat in 2019 na forse kritiek van haar adviseurs weer in. Zo schreef de Technische Commissie Bodembeweging dat de NAM onjuiste informatie opnam in het concept-winningsplan van 2014. De TCBB stelde dat er wel degelijk risico’s zijn voor schade als gevolg van bodemdaling door gaswinning uit het Warffumerveld.’

Door een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur ontdekte Warffum Alert dat het ministerie nog in februari 2018 ‘een volledige actualisatie van het winningsplan Warffum’ eiste.

‘Een jaar later kreeg de NAM toch haar zin toen de minister alsnog akkoord ging met intrekking van het concept-winningsplan en met voortzetting van de gaswinning op basis van het verouderde Winningsplan.’

Zonder winningsplan moet gaswinning worden gestaakt

Warffum Alert vraagt de rechter donderdag om te beslissen dat de instemming van de minister met het oude Winningsplan onmiddellijk komt te vervallen. ‘En zonder winningsplan moet de gaswinning uit het Warffumerveld worden gestaakt.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Het Hogeland