1200 huishoudens in Midden-Groningen krijgen warmtefoto van hun huis (met gratis energiebesparingsadvies)

Voorbeeld van een warmtefoto. Foto: Energieloket Groningen

In wijken in de gemeente Midden-Groningen waar de gasrekeningen hoog zijn, worden warmtefoto’s gemaakt van de voorgevels van huizen. De 1200 huishoudens die het aangaat, krijgen de warmtefoto’s cadeau. Mét een vrijblijvend isolatie-advies.

In woningen gaat veel warmte verloren via daken, ramen en gevels. Door dergelijk warmteverlies tegen te gaan, kunnen bewoners geld besparen op de energierekening. Een warmtefoto laat zien waar de warmte weglekt.

De warmtefoto’s gaan vergezeld van een advies over de maatregelen die de bewoners kunnen nemen om minder energie te verliezen.

Omschakeling naar duurzame energie

‘De meeste winst in de omschakeling naar duurzame energie zit in het verlagen van het energieverbruik. Isoleren dus’, licht wethouder Peter Verschuren in een persbericht toe.

‘Met deze actie verwachten we daar een goede bijdrage aan te leveren. Bijkomend voordeel is dat de huishouders door het advies ook hun wooncomfort kunnen vergroten en geld kunnen besparen.”

Regeling Reductie Energieverbruik

De warmtefoto’s en adviezen worden gefinancierd vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik , een voor woningeigenaren bedoelde regeling. De gemeente heeft inmiddels ook een aanvraag ingediend voor een regeling die gericht is op huurders.

De warmtefoto’s worden tussen half december en half januari gemaakt, ‘s nachts.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen