Hans Haze, nestor en plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad van Midden-Groningen, is sinds kort een relatie aangegaan met de raadsgriffier. Dat is mede aanleiding voor zijn vertrek. Bekend was al dat Hoogezandster Haze (1966) de werkdruk als raadslid in combinatie met zijn lidmaatschap voor Provinciale Staten (Groninger Belang) te groot vond.

De ‘meer dan vriendschappelijke gevoelens’ voor raadsgriffier Mieke Bouwman, zoals dat in het persbericht heette, zaten Hans Haze als raadslid voor Gemeentebelangen Midden-Groningen in de weg. ,,Formeel is de raad de werkgever van de griffie en dat levert in het kader van integriteit een onwenselijke situatie op. Een persoonlijk zoekplaatje dat ons hoofdbrekens bezorgde. Nu zijn we dermate serieus met elkaar dat het een goed moment was om daar ook consequenties aan te verbinden.’’

‘Binnen de PvdA geen ruimte voor vernieuwing’

In 2001 werd Haze lid van de PvdA en zat hij in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer. ,,Dat was in de periode dat de PvdA nog negen zetels in de raad had.’’ In 2014 ging Haze lokaal en behaalde hij met Lokaal Perspectief drie raadszetels. ,,Ik sta nog altijd achter het gedachtegoed van de sociaaldemocratie. De samenleving kun je alleen met elkaar oppakken, maar de wereld verandert razendsnel en binnen de PvdA vond ik geen ruimte voor vernieuwing.’’

Lokale partijen zitten al sinds jaar en dag in de lift. ,,Ze zijn plaatselijk een goed alternatief voor de landelijke partijen’’, weet Haze. ,,Het vertrouwen in de landelijke politiek is weg, waar lokale partijen voor de bevolking in de bres springen. Dat doen ze met herkenbare thema’s dicht bij huis.’’

In aanloop naar de gemeentelijke herindeling maakte hij zich sterk om de verschillende lokale partijen onder één paraplu te krijgen. Gemeentebelangen Midden-Groningen (GBMG) haalde bij de herindelingsverkiezingen in 2017 vijf zetels, evenveel als de PvdA, die procentueel net iets groter is.

‘De zwijgende meerderheid boven tafel halen’

Hans Haze komt uit een rood nest; PvdA en VARA-gids. ,,Democratie is een groot goed, maar 80 procent van de mensen hoor of zie je niet. Het is aan de lokale politiek om het geluid van de zwijgende meerderheid boven tafel te krijgen. Van het geld uit het NPG (Nationaal Programma Groningen, red.) is tenslotte 5 procent gereserveerd voor het activeren van burgers. De raad ontwikkelt een interactief, digitaal communicatieplatform, waarop burgers worden geïnformeerd en hun mening kunnen geven.’’

De schaal van Windpark N33, hoe groot de molens zijn en de impact daarvan op de omgeving, heeft ook Haze geschokt. In het verlengde daarvan ‘het bizarre voornemen’ van het waterschap Hunze en Aa’s om windmolens op de dijk tussen de Dollard en de Breebaartpolder te plaatsen. ,,Hoe wereldvreemd kun je zijn?’’

Dat Gedeputeerde Staten Groningen ‘de groene stekker van Nederland noemt’, ervaart Haze als een heel verkeerde manier van denken. ,,In onze provincie heeft zich ondergronds een ramp voltrokken. Nu dreigt zich door de wildgroei aan windmolens en zonneparken bovengronds een tweede ramp te voltrekken.’’

‘Toeristen schrikken zich een hoedje’

Wat Haze als een goede ontwikkeling voor de provincie ziet, is natuurinclusieve landbouw. ,,Niet de eentonige roofbouw van fabrieksaardappelen en Engels raaigras, maar landbouw met oog voor de natuur. Een goede balans tussen het klimaatakkoord en de uitvoering daarvan. De provincie profileert zich met rust en ruimte, maar de toeristen schrikken zich een hoedje als ze hier komen en de hele provincie blijkt vergeven van de windmolens en zonneparken.’’

Bij zijn afscheid zou Hans Haze zijn ex-collega’s in de gemeenteraad van Midden-Groningen willen meegeven goed voor de dorpen en wijken te zorgen. ,,Wees een ambassadeur voor de hele gemeente. De raad heeft geld uit het Nationaal Programma Groningen beschikbaar gesteld voor de aankoop van verpauperde panden. Dat is een stap in de goede richting.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen