Hart voor Aigenhaid: vier plannenmakers krijgen geld voor realiseren idee voor buurt, wijk of dorp in Midden-Groningen

Foto: Pixabay

De gemeenteraad van Midden-Groningen wil 57.900 euro verdelen onder vier ideeën voor buurt, wijk of dorp in Midden-Groningen. Inwoners deelden deze ideeën op het digitale platform Stem van Midden-Groningen. De gemeente lanceerde dit platform in het kader van het pilotproject Hart voor Aigenhaid.

Voor dit project werd 20.000 euro uit het lokale Nationaal Programma Groningen-budget (4,75 miljoen euro) gereserveerd voor initiatieven van inwoners van Midden-Groningen. Achterliggende gedachte was dat zij het beste weten wat goed is voor hun buurt, wijk of dorp, en wat hun omgeving zo ‘aigen’ maakt.

31 ideeën aangedragen

De inwoners van Midden-Groningen reageerden enthousiast: de website werd 12.000 keer bezocht, 1227 bezoekers maakten een account aan en er werden 31 ideeën aangedragen.

Alle ideeën zijn vervolgens getoetst aan de vooraf gestelde eisen voor projecten binnen het NPG. Uit deze toets bleek dat de volgende vier projecten aan alle voorwaarden voldoen:

  • Bloemenveld Hooge Horst, Martenshoek
  • Vos en Bos 2.0, Sappemeer
  • Stap in het verleden, E-step naar je toekomst in Midden-Groningen
  • Dorpsommetje Westerbroek

Het totaalbedrag voor de uitvoering van deze projecten overstijgt de beschikbaar gestelde 20.000 euro. De begeleidingsgroep van de gemeenteraad is echter van mening dat de inzet van de inwoners met goede plannen beloond moet worden. Ze stelt daarom voor om de benodigde middelen - 57.900 euro - volledig beschikbaar te stellen aan de indieners van deze vier ideeën.

Ontwikkeling van dorps- of wijkplannen

Dit betekent volgens Erianne van der Burg, voorzitter van de begeleidingscommissie, niet dat er niets wordt gedaan met de andere ideeën. ‘Ze kunnen worden meegenomen in het traject van de ontwikkeling van dorps- of wijkplannen of misschien in een later stadium bij het NPG Midden-Groningen worden ingediend’, stelt zij in een persbericht.

‘Deze indieners krijgen een contactpersoon om hun plan verder uit te werken. Er zijn helaas ook enkele ideeën die we hebben moeten afwijzen, omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden.’

De raad neemt 24 juni officieel een besluit over het beschikbaar stellen van het budget voor de uitvoering van de vier projecten. De plannenmakers kunnen hun ideeën in deze raadsvergadering toelichten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen