Midden-Groningen compenseert culturele en sociaalmaatschappelijke organisaties voor financiële schade door corona

Foto: Pixabay

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben een tijdelijke subsidieregeling voor culturele en sociaalmaatschappelijke organisaties vastgesteld. Uitgangspunt is deze organisaties zoveel mogelijk te compenseren voor inkomstenderving als gevolg van de coronacrisis.

B en W hebben de tijdelijke subsidieregeling Ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaalmaatschappelijke organisaties Midden-Groningen 2021 vastgesteld, omdat uit een eerste inventarisatie en diverse gespreken is gebleken dat veel kleine culturele (evenementen)organisaties en amateurkunstverenigingen in het coronajaar 2020 weinig inkomsten hadden, terwijl veel vaste lasten wel doorliepen. Ook andere sociaalmaatschappelijke organisaties, waaronder buurt -en dorpshuizen, lopen financiële schade op door de coronacrisis.

Wethouder José van Schie heeft voor de kerst alle (bij de gemeente bekende) amateurverenigingen voor toneel, muziek en zang een brief gestuurd met een positieve boodschap over de manier waarop vanuit cultuur is omgegaan met alle beperkende maatregelen én de aankondiging dat in januari een corona-schadeformulier met subsidieaanvraag wordt nagezonden.

De tijdelijke subsidieregeling Ondersteuning door COVID-19 maatregelen aan culturele en sociaalmaatschappelijke organisaties Midden-Groningen 2021 geldt voor opgelopen schade in 2020 en - in verband met de huidige lockdown – ook voor 2021.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen
Coronavirus
menu