Midden-Groningen strijkt bewoners recreatiepark De Leine tegen de haren in

Bewoners van recreatiepark De Leine (het Smurfendorp) in Meerwijck krijgen een jaar de tijd om een ander onderkomen te zoeken. Foto: Archief Reyer Boxem

Met het niet toestaan van permanent wonen op recreatiepark De Leine in Kropswolde heeft Midden-Groningen de poppen aan het dansen. Bewoners hebben minder dan twaalf maanden de tijd om een ander huis te zoeken.

,,Voor ons gevoel staan wij in ons recht’’, zegt Jacky van Hogen, bewoonster van De Leine. Zij schreef een brief aan de gemeenteraad en spreekt donderdagavond, met andere bewoners, in voor de raadscommissie. ,,Ons wordt groot onrecht aangedaan.’’

Over een jaar gehandhaafd

De raadscommissie bespreekt de brief waarin het college van B en W van Midden-Groningen uiteenzet dat permanent wonen op De Leine niet wordt toegestaan en dat dit over een jaar wordt gehandhaafd.

,,Daar wordt niemand beter van’’, betoogt Van Hogen, ,,maar er worden straks wel heel veel mensen de dupe van dit onmenselijke gemeentebeleid.’’

‘Eenzijdige weergave van de werkelijkheid’

Van Hogen noemt het schrijven van het college een eenzijdige weergave van de werkelijkheid. ,,Er zou maar één conclusie mogelijk zijn: op De Leine mag niet permanent gewoond worden. Argumenten die pleiten voor permanente bewoning zijn zorgvuldig uit het document weggelaten.’’

Recreatiepark De Leine wordt vanwege de blauwe huisjes ook wel het Smurfendorp genoemd. Sinds eind vorige eeuw wordt een deel van de 78 Finse recreatiebungalows aan het Zuidlaardermeer permanent bewoond.

Plan van aanpak

In 2005 stelde de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer een plan van aanpak op om dat tegen te gaan. Op 1 mei 2017 besloot de gemeenteraad dat permanente bewoning op De Leine niet werd toegestaan. ,,Daarmee wordt duidelijkheid gegeven aan eigenaren, bewoners en belanghebbenden bij een recreatiewoning op De Leine, alsmede ook voor omliggende bedrijven.’’

De gemeente wil consequent zijn

Want geen woonbestemming op De Leine betekent dat De Rietzoom meer geluidsruimte krijgt. Van Hogen zegt dat dit in 2017 een argument was op basis van rekenmodellen, maar dat dit inmiddels door daadwerkelijke geluidsmetingen is achterhaald.

Maar de gemeente wil ook consequent zijn − een recreatiewoning is een recreatiewoning − en voelt zich daarin gesteund door de provincie.

Voor 1 juni 2021 een ander huis zoeken

De uitvoering van het raadsbesluit uit 2017 is over de herindeling heen getild. Nu blijkt dat bewoners van De Leine tot 1 juni 2021 de tijd krijgen om een ander huis te zoeken.

Voor de handhaving wordt een externe partij ingehuurd. De kosten daarvan worden geraamd op 50.000 euro per jaar. De periode tot 1 juni 2021 wordt gebruikt om de omvang van de illegale bewoning op De Leine vast te stellen.

Van Hogen schrijft aan de raad dat gemeenten die hebben gehandhaafd op illegale bewoning van recreatieparken daaraan 25.000 euro per bungalow kwijt zijn. ,,Op De Leine zal in eerste instantie op 32 objecten gehandhaafd moeten worden. Dat is jaarlijks een bedrag van 800.000 euro.’’

De menselijke maat

Volgens de bewoonster heeft de gemeente punten die pleiten vóór permanente bewoning op De Leine ‘zorgvuldig weggelaten’. ,,Voor permanente bewoning pleiten geen eeuwigdurende handhavingskosten, geen leegstand en verpaupering, geen gedwongen verhuizingen en extra belastinginkomsten.’’

,,Daarbij’’, schrijft Van Hogen aan de raad, ,,bestaat er nog zoiets als de menselijke maat. De gemeente handhaaft omdat het kan, niet omdat het moet. Zonder oog voor het leed dat dit bij gezinnen teweegbrengt.’’

menu