Het is 10.42 uur op woensdag 14 april 2021 als een klein applaus klinkt aan de Kooilaan in Siddeburen. De 20-10 kV transformator van het nieuwe verdeelstation staat op de plek. Drie minuten eerder dan gepland.

Rijplaten in het land, mannen met hesjes en helmen, trucks met diepladers met daarop betonnen constructies, een schaftkeet. De arm van een enorme mobiele Liebherr-kraan van de firma Schot uit Alphen aan de Rijn torent hoog boven alles en iedereen uit. Het zwaar materieel is geen overbodige luxe, want het dak van het nieuwe verdeelstation aan de Kooilaan in Siddeburen weegt 18.000 kilo.

Bouwen is plannen

Bouwen is plannen. Er lopen veel mannen en één vrouw op het terrein en die lijken vooral te wachten, maar aanvoer en installatie van gebouwen plus transformator verloopt volgens een strak tijdschema. De vrachtwagen die het dak brengt is net weg als het transport met de transformator aan komt rijden.

loading

Netbeheerder Enexis beschikt reeds over een verdeelstation aan de Kooilaan, een paar honderd meter ten noorden van de op- en afrit van de kruising Oudeweg/N33. De toenemende behoefte aan ‘stroom’ en omschakeling van fossiele naar duurzame bronnen vraagt aanpassing en uitbreiding van het bestaande netwerk en dus wordt de capaciteit van het energieknooppunt in Siddeburen door Enexis Netbeheer verdubbeld.

Van 8 naar 2 x 8 megavoltampère

De capaciteit gaat van 8 naar 2 x 8 megavoltampère (MVA), om de bedrijfszekerheid te verhogen. Het hele systeem wordt ‘redundant’ gemaakt om storingen op te vangen. De term staat voor een dubbele uitvoering. Valt een kant van 8 MVA uit, dan neemt de andere kant het over. Tevens is het nieuwe station op afstand bedienbaar vanuit het bedrijfsvoeringcentrum in Zwolle.

,,Zie dit als een soort kruispunt van elektriciteitswegen’’, legt vestigingsmanager Trusanne Bouma-Meinders uit, ,,de Kooilaan wordt gevoed door het hoogspanningsstation in Weiwerd, brengt de spanning terug van 20 kV naar 10 kV en voorziet het gebied van Appingedam, Wagenborgen en Siddeburen van elektriciteit.’’

14 km op de ANWB Routeplanner

De ondergrondse kabel tussen Weiwerd – Siddeburen heeft een lengte van twaalf kilometer. Enexis-woordvoerder Jan Bakker kijkt even op de ANWB Routeplanner en die geeft veertien kilometer aan. Maar een elektriciteitskabel volgt een ander traject dan gemotoriseerd verkeer.

loading

Het werk op de frisse donderdagmorgen begint om 07.15 uur met het plaatsen van de laatste kelder van de twee los van elkaar staande gebouwtjes. Daarop komt nog een bovenbouw en nog een dak. Het complete transportverdeelstation wordt in slechts twee dagen door de firma Alfen uit Almere geplaatst, inclusief de forse 8MVA 20/10kV transformator, die overigens in de open lucht staat. Het is bijna legoën voor volwassenen.

Millimeterwerk met een 400 ton zware kraan

De tweede bovenbouw hangt om even na half negen aan de kraan. Het betonnen gevaarte, die ochtend uit Zutphen gekomen, weegt 45.000 kilo en wordt heel langzaam naar boven de kelder gedirigeerd en zakt nog veel langzamer op de juiste plek. Millimeterwerk met een 400 ton zware kraan. Het bouwtechnisch equivalent van een naald oppakken met een hooiberg.

Na de koffie, om twintig over negen, wordt het dak geplaatst en de vrachtwagen met transformator rijdt om 10.03 uur over de rijplaten de Kooilaan op. De laatste van in totaal 14 transporten waarmee de verschillende onderdelen worden aangevoerd.

loading

Na Siddeburen ook in Wagenborgen, Meerstad en Zuidbroek

De kosten van een verdeelstation als dit liggen rond de miljoen euro. Enexis plaatst soortgelijke knooppunten in 2021 ook nog in Wagenborgen en Meerstad en in 2022 in Zuidbroek.

Het eerste paaltje werd op 16 maart aan de Kooilaan in de grond geslagen en op 14 april is het 10.42 uur als de transformator op de millimeter nauwkeurig op de bedoelde plek staat en de vele mannen en één vrouw een bescheiden applaus laten klinken. Een fijn staaltje organisatie, want het moment was gepland voor 10.45 uur.

Gebouwd voor de eeuwigheid

Waarmee Enexis er overigens nog lang niet is, want bekabeling, beveiliging en binnenwerk moeten nog aangelegd worden, plus de aansluiting op de kabel uit Weiwerd. Het station wordt in de tweede helft van dit jaar in gebruik genomen en vervangt dan de huidige voorziening, die er sinds 1997 staat.

De oude trafo wordt vervolgens gereviseerd en komt buiten naast de nieuwe te staan, als back-up, waarna verdeelstation Kooilaan weer minimaal dertig jaar mee kan. En, mits goed onderhouden, nog veel langer. Het is in principe gebouwd voor de eeuwigheid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie