Monumentaal Oosterpark in Hoogezand moet oude glans terugkrijgen

Het Oosterpark in 2009. Foto: Google Street View

Om het ruim 80-jarige monumentale Oosterpark in Hoogezand in oude luister te herstellen, worden de komende jaren bomen geplant, bollenvakken aangelegd, en hagen en struiken vervangen. De herplant begint maandag. Wethouder Jan Jakob Boersma van Midden-Groningen en buurtcomité Oosterpark zetten de eerste schop in de grond.

Met de groenaanpak wil de gemeente Midden-Groningen het Oosterpark in oude luister herstellen. Alleen zo kan het park duurzaam behouden blijven, stelt zij.

De plannen zijn in nauw overleg met de buurt, historische adviesbureaus en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgesteld.

De afgelopen tijd zijn de eerste uitgegroeide en verslechterde beplantingen gesnoeid en gekapt. Dit was enerzijds nodig om ruimte te maken voor het herstel en anderzijds om de veiligheid van bezoekers te kunnen waarborgen.

Werkzaamheden in 2024 klaar

Maandag begint de wederopbouw. Eerst worden bomen geplant en bollenvakken aangelegd. In januari worden de beplanting en hagen in de centrale middenas hersteld.

De jaren daarna zal ieder jaar een ander deel van de struiken worden vervangen.

De werkzaamheden zijn in 2024 klaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen