De PvdA Midden-Groningen vindt dat rijk en provincie meer vertrouwen moeten hebben in de lokale democratie.

Fractievoorzitter Thea van der Veen is geïrriteerd door de toon van de beoordeling van de toetsingscommissie Nationaal Programma Groningen (NPG) van het projectplan Hart voor Midden-Groningen .

De volgorde is dat het college van B en W met voorstellen is gekomen, waarmee de gemeenteraad akkoord is gegaan en waar de toetsingscommissie van de NPG vervolgens een plasje over moet doen.

Plasje is verkeerd gevallen

En juist dat plasje is verkeerd gevallen. Van der Veen: ,,Dan lees ik dat ze ‘in principe’ en ‘onder voorwaarden’ akkoord zijn. Hallo! Bij Hart voor Midden-Groningen zijn 140 partijen uit de samenleving betrokken, daar zijn ambtenaren druk mee geweest en vervolgens heeft de gemeenteraad er wat van gevonden. Wij doen hier niet zomaar wat!’’

Van der Veen stoort zich aan de ‘paternalistische, bevoogdende’ toon. ,,Kunnen jullie dit allemaal wel? De toetsingscommissie hoort de kaders te toetsen, dus of datgene wat wij als Midden-Groningen voorstellen binnen het Nationaal Programma Groningen past. Dan zorgen wij wel voor de inhoud.’’

‘Rijk schiet door in regeltjes en voorschriften’

De PvdA-fractievoorzitter vindt dat het rijk doorschiet in regeltjes en voorschriften. ,,Kijk naar de versterking in Groningen. Het is om je dood te schamen wat er gebeurt, of beter gezegd: niet gebeurt. Kijk naar de toeslagenaffaire. Het is prima dat de overheid controleert, maar het rijk schiet door. Dat is wat ik bedoel met geïnstitutionaliseerd wantrouwen.’’

‘Schoenmaker, hou je bij je leest’

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen antwoordde als portefeuillehouder dat Van der Veen ‘kritisch oordeelt over de toonzetting van de toetsingscommissie’.

Hoogendoorn vindt dat de commissie ‘wel degelijk goede aandachtspunten formuleert’, maar dat voor de toetsingscommissie ook geldt: ‘Schoenmaker, hou je bij je leest’.

Geïnstitutionaliseerd wantrouwen

,,Het gebrek aan vertrouwen in de lokale democratie, het geïnstitutionaliseerde wantrouwen zoals de PvdA dat noemt, is zeker een puntje van aandacht. De commissie zal een goede balans moeten zoeken van haar rol. Een deel van die verantwoordelijkheid ligt ook zeker bij gemeenten en provincie.’’

Hoogendoorn: ,,Mevrouw Van der Veen heeft haar punt gemaakt en dat is genoteerd.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen