Gemeente Midden-Groningen, Vereniging Groninger Dorpen, NAM en Economic Board Groningen onderzoeken de mogelijkheden van hergebruik van tien gaswinningslocaties rondom Hoogezand en Sappemeer voor duurzame energie.

Doel is om te onderzoeken waar kansen liggen om bestaande infrastructuur te hergebruiken voor duurzame energie, meldt gemeente Midden-Groningen. De gemeente wil in 2050 helemaal aardgasvrij zijn.

Hergebruik kabels en leidingen

‘De NAM-locaties hebben ondergrondse infrastructuur die geschikt is voor het transport van gassen of vloeistoffen en een aansluiting op het elektriciteitsnet. Daardoor kunnen de locaties mogelijk hergebruikt worden in de energietransitie. Hergebruik van bestaande kabels en leidingen van oude NAM-locaties kan een grote besparing zijn voor de energietransitie.’

Rondom Hoogezand en Sappemeer liggen tien locaties van opgeteld ongeveer 100 hectare die onderling met elkaar verbonden zijn. Dat biedt extra mogelijkheden voor hergebruik.

Lokale bedrijven gezocht om mee te denken

De gemeente wil met lokale bedrijven en organisaties om tafel om te onderzoeken hoe de omgeving kan meeprofiteren van lokaal geproduceerde energie. Wethouder Peter Verschuren: ,,Om wat voor energie het gaat en hoe we die willen produceren, dat ligt nog open. Daarom is het ook zo belangrijk om meer lokale partijen aan tafel te krijgen om ons te helpen de ideeën verder uit te werken: vooral bedrijven of organisaties met een grote energievraag en bedrijven die zich bezighouden met het opwekken van energie”.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Economic Board Groningen via office@ebgn.nl.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Midden-Groningen