Slecht laswerk is vrijwel zeker de oorzaak dat halverwege september een roede van molen De Dellen is gebroken en naar beneden gevallen.

Het bedrijf dat het laswerk heeft verzorgd bestaat al lang niet meer, volgens Tjib Douwstra, technisch commissielid van de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (Msmog). Hij maakt nog een voorbehoud wat de exacte oorzaak is. ,,Want, we hebben nog niet alle technische onderzoeken binnen, maar het lijkt er op dat het in het laswerk zat. Daardoor is de stabiliteit verdwenen, met als gevolg dat de roede is gebroken. Die was overigens al meer dan dertig jaar oud.”

Renovatieplan wordt nu gemaakt

De Molenstichting is inmiddels een crowdfundingsactie begonnen en hoopt ongeveer 10.000 euro binnen te halen. Recent heeft waterschap Hunze en Aa’s 7000 euro geschonken.

Het bestuur van de Molenstichting werk aan een renovatieplan voor poldermolen De Dellen in Nieuw Scheemda. ,,Want naast herstel van de roede moet er in de molen ook het een en ander geburen aan herstel en renovatie. We denken zeker 110.000 euro nodig te hebben.”

De Molenstichting denkt in aanmerking te komen voor een speciale subsidieregeling van de provincie. ,,We moeten ons plan dan voor 14 maart inleveren en vergezeld laten gaan van de subsidieaanvraag. We hopen dat de provincie het grootste deel van herstelkosten voor haar rekening neemt.”

Doelstelling van Molenstichting Midden- en Oost-Groningen is het behouden van tien molens in de gemeenten Midden-Groningen en Oldambt als cultureel erfgoed. De Dellen werd in 1855 gebouwd als poldermolen om water te vermalen in ’t Waar. In 1986 is de molen verplaatst naar de huidige locatie aan de Pastorieweg in Nieuw- Scheemda.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen