Broezznd Oldambt bezorgt jongeren lichtpuntjes in coronatijd

De eerste activiteiten zijn een Wijk Resto en abseilen van de Winschoter toren. Foto: Pixabay

Onderzoeken bevestigen dat met name jongeren en jongvolwassenen door de coronamaatregelen mentale gezondheidsproblemen ervaren, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. In de gemeente Oldambt is dat niet anders, volgens jongerenwerker Ate Zijlstra van Sociaal Werk Oldambt. Onder de noemer Broezznd Oldambt zijn er voor die groep activiteiten op touw gezet.

„Een aantal jeugdige bezoekers van jongerencentrum ‘t Spoor in Winschoten kwam met het idee”, zegt Zijlstra. „Uit de reacties van jongeren bleek dat velen het contact met hun leeftijdsgenoten misten tijdens de coronapandemie. Sportverenigingen lagen deels stil, scholen waren dicht en er mocht niets georganiseerd worden.”

Adviezen voor gemeenten

Het Nederlands Jeugdinstituut, dat vorig jaar december al een rapport schreef over werken aan mentale gezondheid van jongeren, met daarin adviezen voor gemeenten, stelt dat het belangrijk is om acties en initiatieven zoveel mogelijk dóór in plaats van vóór jongeren uit te voeren.

Achterliggende geachte daarbij is dat wanneer jongeren een concrete, betekenisvolle en gewaardeerde bijdrage leveren aan verbanden waarvan zij deel uitmaken zoals familie, school of gemeenschap, heeft dit voor hun ontwikkeling een beschermende werking.

Zijlstra: „Bij Broezznd Oldambt ligt het initiatief ook duidelijk bij de jongeren zelf. Via school en het jongerenwerk van Sociaal Werk Oldambt is een groep van 24 jongeren gevonden die zich wil inzetten voor het organiseren van activiteiten in de zomervakantie.”

Enquête over interesse van de doelgroep

Om er achter te komen waar de interesse van de doelgroep, jongeren van 12 tot en met 23 jaar, naar uitgaat is er in samenwerking met het Dollard College en Campus Noorderpoort een enquête uitgezet. „De respons was goed. Er kwamen maar liefst 150 enquêteformulieren terug.”

Met stip op één stond een muziekfestival. „Maar dat kon toen nog niet. Met de gemeente Oldambt, die extra financiële middelen ter beschikking heeft gekregen, is bij de start van dit project afgesproken kleinschalige activiteiten op poten te zetten. Op het moment dat we met dit initiatief begonnen, was het nog uitgesloten dat er een muziekfestival georganiseerd zou kunnen worden. Inmiddels maken de recente coronaversoepelingen dit wel weer mogelijk, maar goed, het zij zo.”

In totaal zijn er elf activiteiten bedacht

In totaal zijn er elf activiteiten bedacht. Begonnen wordt op vrijdag 2 juli met een zogenoemde WijkResto in jongerencentrum ‘t Spoor, gevolgd door het programma-onderdeel absielen van de Winschoter toren op donderdag 15 juli. Andere activiteiten die nog op stapel staan zijn: diverse workshops, buitenbios, springen op kussens en een fotowedstrijd.

Opgeven voor de activiteiten is verplicht en kan bij jongerencentrum ‘t Spoor via WhatsApp (06-11920677) of met een DM via de socials van ’t Spoor .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt