De veelbesproken brug in de buurtschap Booneschans is eindelijk vervangen door een nieuwe. Woensdagochtend wordt die officieel geopend.

Wethouder Jurrie Nieboer (Partij voor het Noorden) van de gemeente Oldambt verricht de openingshandeling. Met een blij gemoed en met een zucht van verlichting. De opluchting is groot dat het hoofpijndossier ‘Booneschanskerbrug’ eindelijk dicht lijkt te kunnen.

De kwestie begon 4 jaar geleden, in de zomer van 2017. De Booneschanskerbrug, stammend uit 1951, bleek toen in zo’n slechte staat dat hij met onmiddellijke ingang afgesloten moest worden voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers en voetgangers konden er nog overheen. De gemeente, de eigenaar, legde er betonblokken voor, om auto’s en andere grote voertuigen de doorgang te beletten.

Omrijden was plots de boodschap

Voor menigeen in en rondom de bij de grens gelegen buurtschap had dit grote gevolgen. Omrijden was plots de boodschap. Maar al te lang zou dat ongemak niet duren, zo hoopten de gemeentebestuurders. Zij legden een bedrag opzij waarmee ze een nieuwe brug wilden laten aanleggen.

Dat bedrag bleek, mede vanwege snel gestegen bouwkosten, bij lange na niet voldoende. En zomaar even extra geld op tafel leggen, dat stond de financiële situatie van Oldambt niet toe. Zo bleven de betonnen blokken in Booneschans liggen.

Aan het eind van 2019 kwam er dan toch licht in de duisternis. In een potje was toch geld gevonden, zodat een miljoen euro voor de bouw van een nieuwe brug beschikbaar was. Nog voor echter een aannemer gevonden was, dreigde een opstand van met name landbouwers. Die vernamen dat de even verderop gelegen Ulsderbrug er wegens herstelwerkzaamheden ook maanden ‘uit moest’, zodat ze nog verder zouden moeten omrijden. Oldambt en buurgemeente Westerwolde voorkwamen die opstand door de aanpak van de Ulsderbrug uit te stellen.

Parende zwaluwen

Vorig jaar werd een aannemer ingehuurd die, vanwege parende zwaluwen, werd geconfronteerd met een forse vertraging. Maar uiteindelijk kon hij de oude brug verwijderen en een nieuwe bouwen die door iedereen is te gebruiken. De brug is semi-vast en kan nog niet, zoals de vorige, omhoog. Daardoor kunnen niet alle vaarrecreanten passeren.

Ook zijn er omwonenden die het belachelijk vinden dat de gemeente een ‘goede brug heeft laten slopen die van cultuurhistorisch belang was’. Van algehele euforie is dus geen sprake.

Desondanks is Jurrie Nieboer woensdag toch vooral een tevreden mens. Drie andere wethouders (Ricky van den Aker, Kees Swagerman en Bard Boon) bogen zich vóór hem over het hoofdpijndossier. Hij is degene die het lijkt te kunnen sluiten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt