Werkgroep praat inwoners bij over energieneutraal maken van Veelerveen

Op termijn moet Veelerveen energieneutraal en - nog later - zelfs aardgasloos worden. Foto: Pixabay

Werkgroep Duurzaam Veelerveen houdt twee informatieavonden, op dinsdagavond 22 en 29 juni, voor de inwoners van het dorp over het op termijn energieneutraal en - nog later - zelfs aardgasloos maken van de woningen in Veelerveen.

De werkgroep had vorig jaar al uitgewerkte plannen om de inwoners te betrekken bij het onderzoek, maar die plannen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus uitgesteld.

Het onderzoek dat door de Groninger Energie Koepel (GrEK) wordt uitgevoerd en waar de inwoners bij betrokken worden, richt zich op de volgende vragen: Welke vormen van energiebesparing/-opwekking zijn voor Veelerveen interessant?, Tegen welke kosten?, Welke voor- en nadelen?, Welke partijen (bijvoorbeeld Enexis, Waterschap, Acantus, landbouwers, inwoners, gemeente, provincie) zijn nodig om dit te realiseren? en Wat betekent het voor de inwoners van Veelerveen (financieel, leefbaarheid)?

Beeld krijgen van de huidige stand van zaken

Om een beeld te krijgen heeft de werkgroep niet stilgezeten. Zo is onder meer huis aan huis een enquête verspreid om een beeld te krijgen van de huidige stand van zaken met betrekkingen tot de woningen, zijn er interviews gehouden met bewoners, is er is een klankbordgroep van achttien inwoners gevormd die kritisch meedenkt en meekijkt, en is er een film gemaakt waarin de werkgroep uitlegt wie ze zijn, wat ze gaan doen en waarom ze dat gaan doen.

In verband met de coronamaatregelen dient men zich van te voren aan te melden

De bewoners worden tijdens de informatieavonden onder meer geïnformeerd over het onderzoek en het vervolgtraject. Verder krijgen ze ideeën over kansen, zorgen en randvoorwaarden. De bijeenkomsten op 22 of 29 juni vinden plaats in dorpshuis Ons Noabershoes aan de Scheidingsweg 20. Beide avonden beginnen om 19.30 uur. In verband met de de coronamaatregelen dient men zich van te voren aan te melden via email: info@veelerveen.eu , onder vermelding van naam, adres, het aantal personen en de avond van voorkeur.


Je kunt deze onderwerpen volgen
Oldambt