Alfa-college houdt online verkiezingsdebat met 150 studenten uit Groningen en zes kandidaat-Kamerleden

Anne Kuik (rechts) is een van de deelnemende politici. Foto: Eigen foto

Het Alfa-college houdt dinsdag 2 maart een online verkiezingsdebat door en voor studenten. Aan dit debat doen 100 mbo- en 50 vavo-studenten uit Groningen én zes kandidaat-Tweede Kamerleden mee.

De deelnemers debatteren over stellingen, bedacht door studenten van het Alfa-college, over onder meer jeugdwerkloosheid, gelijke kansen, zorgpreventie ende coronapandemie. De mbo’ers en vavo’ers geven hun mening over de stellingen, stellen vragen aan politici en bepalen de winnaar van het debat.

De deelnemende politici zijn:

  • AnneKuik (CDA)
  • Bart Smals VVD
  • Niels van den Berge (GroenLinks)
  • Jimmy Dijk (SP)
  • Julian Bushoff (PvdA)
  • Wieke Paulusma (D66)

Het verkiezingsdebat is georganiseerd door docent maatschappijleer Christian de Kraker. Enerzijds om politici in een inkijkje te geven in wat leeft in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Anderzijds om de politiek aantrekkelijker te maken voor studenten en inburgeraars.

De Kraker fungeert ook als debatleider.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad