BDG Architecten maakt het ontwerp voor de nieuwbouw voor scholen aan de Rummerinkhof in Haren

Ontwerp nieuw IKC Rummerkinkhof. Foto: BDG Architecten.

Uit een selectie van vier architecten heeft de gemeente Groningen samen met het schoolbestuur, kinderopvang en Sport050 gekozen voor het ontwerp van BDG Architecten voor de scholen aan de Rummerinkhof in Haren.

De nieuwbouw van IKC Rummerinkhof is met de keuze voor de architect en het ontwerp weer een stapje dichterbij, meldt gemeente Groningen.

Het ontwerp van BDG Architecten – inclusief het totale plan met de aanpassingen in de omgeving – zal naar verwachting begin volgend jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Miljoeneninvestering

De gemeente Groningen investeert de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Ook in Haren worden verschillende scholen aangepakt

Groot dakterras

Het schetsontwerp van BDG Architecten omvat nieuwbouw voor de Brinkschool, Stichting Kinderopvang Haren en een gymzaal van Sport050. ‘Een landschapsarchitect heeft de buitenruimte, inclusief de doorsteek tussen beide scholen, ontworpen. Opvallend element is het grote dakterras wat de buitenruimte aanzienlijk vergroot. Er is een herkenbare hoofdentree, maar daarnaast zijn er verschillende neveningangen, zodat kinderen per unit naar binnen kunnen en het gebouw flexibel te gebruiken is.’

Omwonenden

In februari hebben omwonenden informatie ontvangen over de nieuwbouwplannen van zowel het IKC Rummerinkhof, als de naastgelegen Peter Petersenschool en over de voorgenomen plannen rondom herinrichting van het verkeer. Vlak na de zomervakantie wordt opnieuw een bijeenkomst georganiseerd.

Bouw start in de tweede helft van 2022

Na goedkeuring van de gemeenteraad volgt een traject van een Europese aanbesteding om een aannemer te selecteren. De gemeente verwacht dat de nieuwbouw in de tweede helft van 2022 kan beginnen. De bouw zal ongeveer een jaar duren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad