Beijumers overvallen door hoogbouw op plek school en buurthuis

Bewoners van de Isebrandtsheerd in Beijum verzetten zich tegen de bouw van het Nijeheerd-complex: de gemeente bespreekt de komende maanden met de buurt of aanpassingen mogelijk en financieel haalbaar zijn. Illustratie: Nijeheerd

Bewoners van de Isebrandtsheerd in de Groningse wijk Beijum voelen zich ‘overvallen’ door plannen voor 37 hoogbouwwoningen op de plek van de vroegere basisschool de Doefmat en voormalig wijkcentrum ‘t Heerdenhoes.

Inmiddels negentig bewoners van de straat hebben zich aangesloten bij de bewonersbelangengroep Isebrandtsheerd. Die eist alsnog inspraak in de plannen. Daarin wordt de buurt gesteund door de SP en 100%Groningen. Op initiatief van die partijen wijdt de gemeenteraad woensdagmiddag een extra commissievergadering aan de kwestie.

Bewoners beraden zich op stappen tegen project

De groep beraadt zich inmiddels op stappen om de huidige plannen voor het Nijeheerd-project van tafel te krijgen. ,,Op z’n zachtst gezegd voelen wij ons behoorlijk overdonderd door deze overvaltechniek’’, schrijft de bewonersgroep in een brandbrief aan de gemeenteraad. ,,U kunt ervan uitgaan dat wij deze plannen niet zullen steunen.’’

De bewoners zijn vooral boos dat ze niet zijn betrokken in de herontwikkeling van deze centrale plek in de buurt. Een jaar geleden kondigde de gemeente aan dat er huizen zouden verrijzen op de locatie van de 2013 gesloten basisschool en het vroegere Heerdenhoes. Onlangs volgde er ineens een uitgewerkt plan.

‘Hoop steen staat haaks op afgesproken kwaliteitsimpuls’

Te veel, te massief en te hoog, oordelen omwonenden over het voorlopige ontwerp dat de gemeenten samen met woningcorporatie Patrimonium heeft laten maken. Op de plek van de school, nu nog in gebruik als anti-kraakwoningen, verrijzen vier bouwblokken. Twee met in totaal 27 sociale huurappartementen in drie bouwlagen en daarnaast nog tien eengezinswoningen in twee bouwlagen.

,,Dit wordt een verzameling blokkendozen: één hoop steen’’, vreest Ariën Baken, een van de initiatiefnemers van de brandbrief. Dat staat in zijn ogen haaks op de vernieuwingsslag en kwaliteitsimpuls die de gemeente twee jaar geleden met de Beijumers heeft afgesproken voor de inmiddels veertig jaar oude wijk.

‘Plek moet ontmoetingsfunctie voor de buurt houden’

Bewoners vinden bovendien dat de vroegere Doefmat/Heerdenhoes-locatie een ontmoetingsfunctie voor de buurt moet houden. In de plannen is volgens Baken geen ruimte voor een speeltuin of andere maatschappelijke voorzieningen. Ook vreest de buurt dat de bouw extra parkeerdruk oplevert gezien de ‘magere’ parkeerruimte in het Nijeheerd-plan.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat bewoners alsnog een stem moeten krijgen in de herontwikkeling. En dan niet alleen over de vraag hoe het eruit moet komen te zien, maar ook welke functie de plek moet hebben. ,,Deze Beijumers moeten meer zeggenschap over hun eigen leef- en woonomgeving krijgen”, aldus Dijk.

menu