CDA in Groningen wil uitbreiding laptopregeling: 'Ook laptop voor basisschoolleerlingen uit minima-gezinnen'

Foto: Shutterstock

Kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool, van wie de ouders moeten rondkomen van een minimuminkomen, moeten geld van de gemeente krijgen voor de aanschaf van een laptop. Dat vindt de CDA-fractie in de gemeenteraad van Groningen.

Een dergelijke laptopregeling is in Groningen al van kracht voor kinderen die naar de middelbare school gaan. Het CDA dient tijdens het voorjaarsdebat van woensdag 1 juli een motie in om de laptopregeling uit te breiden. PVDA, SP, D66 en Stadspartij hebben al aangegeven de motie te zullen steunen.

Het CDA acht uitbreiding van de laptopregeling nodig ‘omdat het onderwijs ook op de basisschool steeds digitaler wordt’.

Kansongelijkheid

‘In Groningen groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede. Helaas hebben veel van deze kinderen thuis geen goede computer, laptop of tablet. Dit vergroot de kansenongelijkheid, omdat ze daardoor moeite hebben met het maken van huiswerk, een spreekbeurt of een werkstuk. Terwijl we juist willen dat deze kinderen, via het onderwijs, kansen krijgen op een betere toekomst’, stelt fractievoorzitter René Bolle in een persbericht.

Thuisonderwijs tijdens coronacrisis

Het CDA wijst erop dat de ‘kansenongelijkheid’ kort na het uitbreken van de coronacrisis aan de oppervlakte kwam. Veel scholieren bleken niet in staat het thuisonderwijs op een goede manier digitaal te volgen.

‘Gelukkig heeft de gemeente ingegrepen en 600 laptops voor het onderwijs beschikbaar gesteld. Het zou mooi zijn als we dit kunnen gebruiken om een structurele oplossing te bieden’, meent Bolle.

menu