De Partij voor de Dieren zegt blij met en trots op de geitenstop in de gemeente Groningen te zijn. Vorige week werd hierover in het geheim een voorstel aangenomen door de gemeenteraad.

Dat meldt de Partij voor de Dieren.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede zegt blij te zijn dat het college zijn gezonde verstand heeft gebruikt. ,,Het is wetenschappelijk aangetoond dat de nabijheid van een geitenhouderij de kans op longontstekingen bij omwonenden vergroot. En het is terecht om dat risico zo klein mogelijk te willen houden.”

Geiten vallen niet onder intensieve veehouderij

Alhoewel de provincie Groningen uitbreiding van de intensieve veehouderij niet meer toestaat, vallen geiten daar niet onder omdat deze dieren niet onder de intensieve veehouderij worden geschaard. Gemeenten kunnen wel zelf het initiatief nemen om door middel van een voorbereidingsbesluit de grenzen te sluiten voor de komst van geitenhouderijen.

Jongen gelijk na geboorte weggehaald

De Partij voor de Dieren is tegen iedere vorm van veehouderij waarbij dieren in een stal worden vastgehouden en waarbij hun jongen gelijk na de geboorte worden weggehaald, zegt De Wrede.

,,Geiten worden, net als koeien, gedwongen kunstmatig drachtig gemaakt omdat het dier anders geen melk gaat geven. Deze melk wordt vervolgens niet aan het jonge dier gegeven, maar verdwijnt in flessen en pakken voor de menselijke consument. Jonge geitjes worden meestal zelf melkgeit, jonge bokjes worden vaak gelijk doodgemaakt.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Stad