Groningse overheden blijven bij minister Wiebes aandringen op snelheid in versterking en schade-afhandeling

Ontmanteling van een gaswinningslocatie in Ten Post. Foto: Archief Kees van de Veen

De Groningse overheden blijven bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aandringen op snelheid in de versterkingsopgave en schade-afhandeling.

Ze stellen in een persbericht blij te zijn dat het einde van de gaswinning - na lang aandringen - in zicht lijkt. Ze wijzen er echter ook op dat Groningers hier in het dagelijks leven weinig van merken. ‘Zowel de schade-afhandeling als de versterking is van essentieel belang voor het welzijn van onze inwoners’, weten zij. Beide onderwerpen vragen dan ook nog altijd om verbetering en versnelling.

Zienswijze als reactie op ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021

Dit is de kern van de zienswijze van de Groningse overheden als reactie op het ontwerp-vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021. Dit ontwerp-vaststellingsbesluit laat zien dat beëindiging van de gaswinning nog steeds voor medio 2022 voorzien is.

De regio - de zienswijze is in samenwerking opgesteld provincie Groningen, de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier en Westerwolde, Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s - waardeert de inspanningen om de gaswinning terug te brengen naar nul.

Ze is ook positief over Wiebes’ strategie voor het komende gasjaar. Bij een gemiddelde temperatuur wordt 9,3 miljard kubieke meter gewonnen uit het Groningenveld. Dit heeft de regio ook geadviseerd.

Ze zou het echter onacceptabel vinden als de minister het niveau van de gaswinning voor het komende gasjaar naar boven zou bijstellen door vertraging in de afbouw van de gaswinning vanwege het coronavirus.

Betrokkenheid inwoners, rechtvaardigheid en snelheid

Het besluit om de gaswinning te beëindigen is een voorwaarde om de aardbevingen een halt toe te roepen, stellen de Groningse overheden. ‘Toch blijven Groningers nog jaren met de aardbevingen geconfronteerd vanwege drukverschillen in het Groningenveld.’

‘Onze inwoners ervaren nog altijd schade aan hun woningen, onzekerheid en onduidelijkheid over versterking van hun woning en gezondheidsklachten. Het is voor de regio dan ook essentieel dat de schade-afhandeling en de versterking zodanig worden geregeld dat er sprake is van betrokkenheid van onze inwoners, rechtvaardigheid en snelheid.’

De Groningse overheden vinden bovendien dat de maatschappelijke ontwrichting en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning aangepakt moeten worden.

Definitief vaststellingsbesluit

Na ontvangst van alle zienswijzen, die nog tot 31 juli ingediend kunnen worden, maakt Wiebes uiterlijk 1 oktober zijn definitieve vaststellingsbesluit bekend. Hiertegen kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend vervolgens beroep aantekenen bij de Raad van State.

menu